Ovde možete pronaći odgovore na najčešća pitanja

Na ovoj stranici možete pronaći odgovore na pitanja iz oblasti: računi, krediti, digitalna banka, platne kartice i sigurnost i štednja.

Ako ne pronađete odgovore koji su vam potrebni, pojam koji tražite unesite u polje za pretragu ispod.

Tako možete pretražiti ceo sajt banke.

Računi

U svojoj ponudi imamo Premium tekući račun, čiji je sastavni deo jedno od pet osiguranja po vašem izboru.

Ukoliko preko tekućeg računa niste imali promet u iznosu većem od 1.000 RSD (u zbirnom iznosu uplata i isplata) tokom mesec dana, vaš račun je neaktivan. Ukoliko niste imali promet preko računa, ne plaćate mesečnu naknadu za održavanje računa, ali i dalje možete primiti uplatu sredstava.

Provera stanja pozivom putem telefona ne obezbeđuje vam dovoljnu zaštitu, te je stanje na svim vašim računima moguće dobiti putem servisnih usluga elektronske banke -  NetBanking, mBanking i NovoMob aplikacija.

Isključivo vlasnik tekućeg računa može podneti zahtev za kreditne proizvode, s obzirom da će otplata istih ići sa njegovog tekućegračuna.

Primamo uloge, bez oročenja, u svim valutama koje su predmet kupovine i prodaje na jedinstvenom tržištu. Ukoliko želite da oročite sredstva, možete položiti ulog u RSD, EUR ili USD.

Tekući račun mladima moguće je otvoriti već od navršenih 16 godina, i isti se može koristiti do 27 godina. Račun se može koristiti za prijem uplata kao i za isplate u granicama raspoloživih sredstava na računu.

Ukoliko preko tekućeg računa niste imali promet u iznosu većem od 1.000 RSD (u zbirnom iznosu uplata i isplata) tokom mesec dana, banka ne naplaćuje mesečnu naknadu za održavanje računa. Iako se ne naplaćuje naknada za mesečno održavanje računa, vaš račun je i dalje aktivan i možete primiti uplate sredstava.

Krediti

Kredit se u svakom trenutku može prevremeno otplatiti, delimično ili prevremeno, podnošenjem pismenog zahteva Banci. Uplata putem NetBanking ili mBanking aplikacije na partiju kredita bez podnošenja zahteva banci ne može se smatrati zahtevom za otplatu kredita.

Krediti mogu imati fiksnu ili promenljivu kamatnu stopu. Kada je kamatna stopa fiksna, ona ostaje nepromenjena tokom celog perioda otplate kredita. Ukoliko je kamatna stopa ugovorena kao promenljiva, ona se sastoji od fiksnog dela, margine i promenljivog dela. Fiksni deo kamatne stope ostaje nepromenjen tokom celokupnog trajanja kredita, dok se promenljivi deo kamatne stope menja u zavisnosti od referentne vrednosti za koju je vezan, dinamikom koja je definisana Ugovorom o kreditu.

Ukoliko primate zaradu (platu ili penziju) preko tekućeg računa u našoj banci, anuitet se plaća direktno sa tekućeg računa. Potrebno je da na dan dospeća anuiteta na naplatu, imate iznos sredstava u visini anuiteta na svom tekućem računu. Ukoliko vam je kredit odobren bez prenosa zarade u Erste banku, mesečni anuitet banci uplaćuje vaš poslodavac, obustavljajući visinu anuiteta sa vaše plate.

Pored Ugovora o kreditu, sastavni deo dokumentacije čine Plan otplate i Prva ponuda, koje sadrže informaciju o ukupnom iznosu koji ćete vratiti.

Povećanje kamatne stope od 1% u apsolutnom iznosu na svakih 100.000 RSD, povećava anuitet za cca 45 RSD do cca 50 RSD, bez obzira na rok kredita.

Nominalna kamatna stopa je kamatna stopa po kojoj se obračunava kamata za kredit, dok efektivna kamatna stopa iskazuje sve izdatke koje plaćate pored kamate (naknade, menice, i sl).

Kamata koja se obračunava samo od dana početka korišćenja kredita, do poslednjeg dana u mesecu u kojem je kredit pušten u korišćenje, naziva se interkalarna kamata. U narednim mesecima, do kraja perioda otplate, naplaćuje se redovna kamata koja je sastavni deo anuiteta ( anuitet = redovna mesečna obaveza).

Interkalarna kamata se primenjuje kod kredita kod kojih prvi anuitet dospeva poslednjeg dana u narednom mesecu od dana korišćenja kredita, a zavisi od ugovorenog iznosa kredita, nominalne kamatne stope i dana realizacije kredita.

Lični izveštaj Kreditnog biroa, koji možete inicirati u bilo kojoj banci, a koji se dostavlja na vašu mejl ili kućnu adresu prikazuje sva zaduženja koja imate u bilo kojoj banci u Srbiji.

Da biste dobili neki od keš kredita ne morate usmeriti primanje u Erste banku. Međutim, ukoliko usmerite primanja, kamatna stopa po kojoj ćete dobiti kredit biće daleko povoljnija od kamatne stope ukoliko ne postanete naš klijent. Ukoliko aplicirate za stambeni kredit, prenos zarade je obavezan.

Kod nas u banci možete podneti zahtev za keš kredit, kreditnu karticu ili dozvoljeno prekoračenje putem usluge NetBanking. Potrebno je da izvršite prijavu na svoj nalog, podnesete zahtev uz potrebnu okumentaciju i u banku dođete samo da potpišete Ugovor i podignete novac.
Druga opcija je da podnesete zahtev za keš ili refinansirajući kredit aplicirajući ovde.

Apliciranje za kreditne proizvode putem NetBanking aplikacije vam omogućava da na brz i jednostavan način i sa samo jednim dolaskom u banku potpuno završite proces za željeni kreditni proizvod. Pored jednostavne procedure kojim štedite vreme, onlajn kredit podižete po nižoj kamatnoj stopi, što znači i manju ratu kredita. Isto važi ukoliko aplicirate ovde.

Naša banka naplaćuje samo naknadu za obradu kreditnog zahteva (ukoliko ista postoji). Tokom otplate kredita ne naplaćuju se dodatne naknade za održavanje kreditne partije.

U našoj banci možete podneti zahtev za kredit sa osiguranjem otplate kredita i to bez dodatnih troškova! Osiguranje otplate kredita obuhvata nemogućnost otplate kredita usled:
1. Gubitka zaposlenja korisnika kredita
2. Trajnog invaliditeta korisnika kredita (više od 50%),  koji je nastao kao posledica  nesrećnog slučaja ili nezgode
3. Smrti korisnika kredita, koja je nastupila kao posledica nesrećnog slučaja ili nezgode

Ukoliko u toku otplate kredita ostanete bez posla, osiguravajuća kuća će za vas plaćati banci 8 anuiteta u kontinuitetu, a 12 anuiteta ukupno u toku otplate kredita. Period u kojem osiguravajuća kuća plaća anuitete umesto vas predstavlja vreme dok ponovo ne pronađete posao kako bi nastavili dalju otplatu kredita.

Klijenti koji nemaju redovna primanja mogu podneti zahtev ukoliko polože gotovinski depozit u visini od 100% iznosa kredita koji žele da podignu. Kamatna stopa za ove kredite je niža od ostalih kamatnih stopa i na ovaj način čuvate svoju ušteđevinu koja se vraća po konačnoj otplati kredita.

Stambeni kredit ima široku namenu, kojim možete kupiti i montažnu kuću pri čemu je hipoteku moguće uspostaviti upravo na tom objektu koji se gradi.

Ukoliko vam je novac potreban za dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju stana ili kuće, potrebno je da nam donesete ili Ugovor o izvođenju radova i / ili profaktura/e po kojima bismo vam isplatiti sredstva. Pored iznosa kredita koji se plasira direktno izvođaču radova ili prema profakturama, moguće je isplatiti i do 30% kredita na vaš tekući račun kako biste izvršili ostala plaćanja neophodna za završetak radova. Sva sredstva (gotovina i deo prema Ugovoru/profakturama) se isplaćuju istovremeno.

Dozvoljeno prekoračenje/ dozvoljeni minus kod nas u banci može biti odobreno na period do 36 meseci. Za period u kojem vam je odobreno dozvoljeno prekoračenje nije potrebno da dostavljate dokumentaciju na godišnjem nivou.

Dozvoljeno prekoračenje se odobrava u visini tromesečnog proseka zarade. Odobreni iznos dozvoljenog prekoračenja se ne menja do isteka ugovorenog perioda, što vam omogućava da planirate raspolaganjem odobrenim sredstvima.

Digitalna banka

Upit u stanje na svom računu možete izvršiti na bankomatu banke. Takođe, nudimo vam usluge elektronske banke pomoću kojih možete imati uvid u vaš račun u svakom momentu preko računara ili mobilnog uređaja.

Putem NetBanking i mBanking aplikacije, imate mogućnost upravljanja svim vašim računima. Između ostalog putem ovih aplikacija možete i da vršite prenos sredstava između računa, koji je besplatan. Takođe možete vršiti i konverziju valuta sa vašeg tekućeg na devizni račun i obrnuto.

Banka vam mesečno šalje izvode računa putem pošte ili mejla, u zavisnosti koji vid komunikacije ste izabrali prilikom otvaranja računa. Takođe, nudimo vam usluge elektronske banke, putem kojih u svakom trenutku možete da vidite izvršene transakcije, kao i rezervacije na čekanju.

NetBanking je usluga elektronskog bankarstva koja Vam omogućava da u svakom trenutku upravljate svojim finansijama i dostupna je na desktop i laptop računarima, kao i na tabletima.

NetBanking Vam omogućava pregled stanja i prometa svih računa, sve vrste plaćanja, mogućnost oročavanja novca, kreiranje uzoraka i trajnih naloga, menjačke poslove, kao i mogućnost podnošenja zahteva za gotovinski kredit, kreditnu karticu i dozvoljeno prekoračenje.

mBanking je aplikacija koja Vam omogućava da upravljate finansijama pomoću Android ili iOS uređaja sa bilo kog mesta i u svakom trenutku.

mBanking aplikacija omogućava vizuelni pregled stanja na računima, sve vrste plaćanja, opciju „Slikaj i plati“, mapu bankomata i filijala uz mogućnost navigacije, pregled i ugovaranje trajnih naloga, brzu prijavu nestanka kartice i druge opcije.

Pored toga, putem mBanking-a možete pokazivanjem ili skeniranjem IPS QR koda da plaćate prilikom onlajn kupovine na domaćim veb sajtovima koji omogućavaju plaćanje IPS QR kodom, kao i na prodajnim mestima sa POS terminalima koji imaju mogućnost prikazivanja IPS QR koda ili uređaje za njegovo skeniranje.

Iz aplikacije možete i podneti zahtev za kredit, kreditnu karticu i dozvoljeni minus, obaviti kupoprodaju deviza, ugovoriti štednju i otvaranje trajnog naloga.

U zavisnosti od toga da li koristite Android ili iOS uređaj, aplikaciju možete skinuti i i instalirati sa Google Play ili App Store-a.

NetBanking i mBanking Vam pružaju gotovo identične funkcionalnosti. NetBanking je primarno namenjen za rad sa desktop ili laptop računara budući da se radi o aplikaciji koja je zasnovana na web servisu, dok je mBanking aplikacija namenjena za pametne mobilne telefone i tablet uređaje i pruža Vam komfor upravljanja finansijama čak i kada ste u pokretu.

NovoMob usluga Vam omogućava da brzo i jednostavno proverite stanje na Vašim računima putem SMS poruke. Dostupne su  dve vrste obaveštenja – automatska obaveštenja  i obaveštenja na zahtev.

Za jedan broj telefona možete vezati najviše tri dinarska računa u Erste Banci.

TAN tablica se koristi prilikom svake prijave na NetBanking i mBanking aplikaciju. Nakon unosa korisničkog imena i lozinke, sistem će zatražiti da uneste odgovarajući broj iz TAN tablice (red i kolona). TAN tablicu dobijate u filijali prilikom ugovaranja usluge, a može Vam biti i poslata na kućnu adresu. Takođe, postoji i opcija logovanja korišćenjem mToken-a.

Usluge elektronskog bankarstva NetBanking i mobilnog bankarstva mBanking možete ugovoriti i aktivirati iz udobnosti svog doma, kao i popunjavanjem pristupnice u najbližoj poslovnici banke.

Takođe, ukoliko već koristite NetBanking uslugu, možete brzo i jednostavno da ugovorite mBanking i NovoMob putem NetBanking aplikacije, u delu „Usluge“.

Skeniranjem ili pokazivanjem IPS QR koda možete da plaćate prilikom onlajn kupovine na domaćim veb sajtovima koji omogućavaju plaćanje IPS QR kodom, kao i na prodajnim mestima sa POS terminalima koji imaju mogućnost prikazivanja IPS QR koda ili uređaje za njegovo skeniranje.

Upotrebom opcije „IPS skeniraj“ možete da plaćate i sve mesečne račune na kojima se nalazi IPS QR kod po standardu NBS za instant plaćanja. Ovaj vid plaćanja za svoje račune omogućavaju Telekom Srbija, Telenor Srbija, Elektroprivreda Srbije, JKP Informatika Novi Sad, JKP Infostan Beograd, JKP Gradska toplana Niš i Poreska uprava Republike Srbije, a očekuje se da će u narednom periodu biti dostupan i kod drugih izdavaoca mesečnih računa.

Usluga „Slikaj i plati“ vam omogućava jednostavno plaćanje računa bez ručnog unosa podataka sa uplatnice. Plaćanje se obavlja u tri jednostavna koraka: slikate uplatnicu vašim mobilnim telefonom, proverite podatke na automatski popunjenom nalogu za plaćanje i potvrdite plaćanje mPIN-om ili brojem iz odgovarajućeg polja u TAN tablici.

Da, svoje korisničke podatke možete promeniti u svakom trenutku kroz opciju 'Podešavanja’ u okviru aplikacija. 

ELEKTRONSKO BANKARSTVO

Korisničko ime mora biti upisano velikim slovima. Proverite da li vam je uključen „Caps Lock“ i probajte ponovo.

Na stranici „Pregled stanja", kliknite na broj računa (npr. 3200000000) i biće Vam prikazan promet transakcija po datom računu.

Iz padajućeg menija izaberite prve tri cifre računa (banku primaoca), a u polje u nastavku unesite ostatak broja računa primaoca bez crtica i razmaka.

Ukoliko je u računu koji plaćate naznačen modela 97, odaberite ovu opciju i unesite poziv na broj bez razmaka i crtica. Ukoliko u instrukciji nije naznačen model 97, odaberite 00 i unesite poziv na broj bez razmaka i crtica.

Prilikom izbora šifre plaćanja, možete konsultovati Šifrarnik osnova plaćanja. Kod transakcija fizičkih lica, dovoljno je izabrati šifru "289-Transakcije po nalogu građana". U slučaju plaćanja poreza, odaberite šifru "253-Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku".

Ukoliko je cifra „okrugla“, npr. 2.500 din. nije potrebno da odvajate hiljade tačkom, već je dovoljno da unesete: 2500. Ukoliko cifra nije „okrugla“, npr. 2.500,36  dinаra, zarez unesite sa slovnog dela tastature u sledećem obliku: „2500,36".

Proverite da li ste greškom odabrali model 97. Ukoliko je to slučaj, odaberite model 00 i potom kliknite na „Proveri".

U NetBanking aplikaciji, u delu „Plaćanja", sa leve strane se nalaze opcije za kreiranje uzoraka. U okviru mBanking aplikacije takođe imate mogućnost kreiranja uzorka, izborom ikonice „Uzorak".

NetBanking i mBanking usluge Vam omogućavaju besplatan prenos sredstva između dinarskih računa unutar Erste Banke. Bez obzira da li prebacujete novac u korist sopstvenog dinarskog računa, ili dinarskog računa drugog fizičkog lica, naknada se ne naplaćuje. 

U okviru NetBanking i mBanking aplikacije, u delu „Kreditni prozivodi" imate mogućnost da aplicirate za gotovinski kredit, kreditnu karticu, kao i za dozvoljeni minus.

Potrebno je da u što kraćem roku inicirate storniranje u okviru NetBanking i mBanking aplikacije, ili da konktaktirate Servis centar na broj telefona 021/423-364.

Ako su vam računi u istoj banci, odmah. Ako su u različitim bankama, a izabrali ste opciju instant plaćanja, u roku od nekoliko sekundi. Ako su vam računi u različitim bankama, a niste izabrali opciju instant plaćanja, u roku od nekoliko sati.

BEZBEDNOST

NetBanking i mBanking koriste dva nivoa logovanja (1. korisničko ime i lozinka; 2. TAN tablica i/ili mToken) koji garantuju bezbednost korisnika. Server Erste Banke poseduje sertifikat izdat od strane kompanije VeriSign, koja je međunarodno priznata u domenu internet sigurnosti.

Kontaktirajte banku. Banka će na jedan od nekoliko pouzdanih načina utvrditi vaš identitet, i nakon toga vam obezbediti pristup.

Potrebno je da odete do najbliže filijale ili pozovete Servis centar na broj telefona 021/423-364 radi deblokade usluge.

Kako biste sprečili moguću zloupotrebu, kontaktirajte Servis centar na broj telefona  021/423-364 radi blokade usluge. Novu TAN tablicu vam možemo poslati na kućnu adresu, ili je možete preuzeti u najbližoj filijali. 

mToken predstavlja alternativno sredstvo prijave na usluge elektronskog bankarstva, što znači da se na NetBanking i mBanking, osim svojom TAN tablicom, možete prijavljivati pomoću mToken-a. Erste mToken je sastavni deo mBanking aplikacije i za aktivaciju je nephodan Andriod ili iOS uređaj. Predstavlja jednostavniji i moderniji pristup elektronskom poslovanju.

mPIN predstavlja četvorocifreni broj koji služi za pristup mBanking aplikaciji, koji sami definišete prilikom aktivacije mTokena.  mPIN se razlikuje od PIN-a koji se koristi prilikom plaćanja i podizanja gotovine platnom karticom.

Za aktivaciju mTokena,  potrebno je instalirati mBanking aplikaciju na Andoriod ili iOS uređaj, koju možete besplatno skinuti sa Play Store ili App Store. Detaljno uputstvo i korake za aktivaciju možete pronaći ovde

Prilikom aktivacije mToken-a, definisali ste mPIN koji je potrebno da upišete svaki put kada želite da se prijavite na mBanking aplikaciju. Ukoliko želite da se prijavite na NetBanking pomoću mTokena, potrebno je da odete na mToken (u okviru mBanking aplikacije) i odaberete opciju „Jednokratna lozinka“. Na ekranu će biti prikazan serijski broj mTokena i jednokratna lozinka, pomoću kojih se možete prijaviti na NetBanking aplikaciju. Prilikom svake naredne prijave na NetBanking, potrebno je da na opisani način generišete novu jednokratnu lozinku.

TAN tablica predstavlja osnovno sredstvo prijave i dobija se u filijali prilikom ugovaranja usluga elektronskog bankarstva, dok mToken predstavlja dodatno sredstvo prijave i izdaje se na zahtev korisnika pomoću mBanking aplikacije. Naknada za aktiviranje i korišćenje mTokena se ne naplaćuje.

mToken možete aktivirati na najviše tri uređaja. Nakon toga, aktivaciju novog mToken-a možete izvršiti ukoliko blokirate mToken na nekom od postojećih uređaja.

U okviru mBanking aplikacije izaberite ikonicu mToken. U gornjem desnom uglu izaberite dodatne opcije, a potom opciju „Blokada mToken-a". Blokada se ne naplaćuje.

U slučaju gubitka ili krađe mobilnog telefona kontaktirajte Servis centar na broj telefona 021/423-364 kako bi bila izvršena blokada mToken-a. Obzirom da je mToken zaštićen mPIN-om koji ste sami definisali, niko neće imati pristup mToken-u bez mPIN-a.

Preporučljivo je da prethodno zatražite blokadu mToken-a koji vam je aktiviran na starom uređaju, ili da sami blokirate mToken na starom uređaju, a potom ugovorite i aktivirate mToken na novom uređaju.

Ukoliko sumnjate da je Vaš račun zloupotrebljen, na stranici za logovanje na NetBanking i mBanking možete sami da blokirate Vaš nalog ili pozovite Servis centar na broj telefona 021/423-364.

Platne kartice i sigurnost

Vaša platna kartica je vezana za odgovarajući tekući račun. Nudimo vam mogućnost davanja ovlašćenja za korišćenje vaših sredstava drugoj osobi, kojoj se izdaje dodatna kartica.

Plaćanja i podizanje gotovine u inostranstvu možete izvršiti svim platnim karticama iz naše ponude, osim DinaCard platnim karticama, koje se mogu koristiti isključivo u zemlji. Ukoliko često putujete, naša preporuka je da otvorite devizni račun, na kojem možete da deponujete više različitih valuta i na taj način izbegnete konverziju valuta prilikom upotrebe kartice u inostranstvu.

Plaćanjem Mastercard deviznom karticom u inostranstvu, najpre se zadužuje originalna valuta plaćanja, ukoliko je ista dostupna na deviznom računu. Tako na primer, ukoliko na računu imate evre, dolare i švedske krune, prilikom plaćanja u Americi sa računa će vam se skidati dolari, prilikom plaćanja u Švedskoj– švedske krune i tako redom. Ukoliko originalna valuta plaćanja nije dostupna na deviznom računu, zadužuje se prva dostupna valuta na računu.

Po isteku roka važenja kartice, banka automatski vrši reizdavanje platne kartice i nakon izrade obaveštava klijenta da može da preuzme reizdatu karticu. Ukoliko ne želite da vam se kartica automatski reizda, potrebno je da nas o tome obavestite najmanje mesec dana pre isteka roka važenja kartice.

Nestanak ili gubitak kartice možete prijaviti pozivom na broj telefona 021 677 21 16, od 0h do 24h, 365 dana u godini. Za sve dodatne informacije pozovite naš kontakt centar na besplatan Erste telefon 0800 201 201 ili 060 4848 000.

CVC2/CVV2 je broj koji je neophodan za plaćanje preko interneta. To je trocifreni broj napisan na poleđini platne kartice. Kada plaćate preko interneta potrebno je uneti CVC2/CVV2 u specijalno polje za unos.

Debitne kartice su vezane za vaš tekući račun i vaša platežna sposobnost zavisi od raspoloživih novčanih sredstava na tekućem računu.
Kreditne kartice vam omogućavaju korišćenje novčanih sredstava u visini kreditnog limita odobrenog od strane banke. Za iskorišćena sredstva, banka obračunava kamatu.

Revolving kredit je kredit koji se stalno obnavlja. Korisnik kreditne kartice revolving kreditom dobija na raspolaganje okvirni iznos (limit). Plaćanjem kreditnom karticom limit se smanjuje, a odmah po uplati dospele rate obnavlja se za uplaćeni iznos. Kreditna kartica čiji se utrošeni limit otplaćuje u jednom obroku (npr. ukupna mesečna potrošnja se plaća u sledećem mesecu) je charge kreditna kartica.

Iz sigurnosnih razloga, definisani su dnevni limiti za upotrebu platnih kartica. Dnevni limit za plaćanja na POS terminalima iznosi 350.000 RSD, dok limit za podizanje gotovine na bankomatima iznosi 50.000 RSD. Takođe, definisan je i broj novčanica koji bankomat može da isplati odjednom. Bankomat može da isplati 40 novčanica u jednom pokušaju. Ukoliko vam bankomat odbije transakciju, a ista je većeg iznosa od 20.000 RSD, naša preporuka je da pokušate da uradite dve transakcije, manjih iznosa.

Plaćanje putem interneta moguće je izvršiti većinom platnih kartica koje imamo u ponudi. U skladu sa vašim potrebama, na raspolaganju su vam:
Visa poklon kartica, Visa Classic kreditna kartica, Visa Gold kreditna kartica, MasterCard omladinska debitna kartica, MasterCard Gold debitna kartica, MasterCard devizna kartica, MasterCard kreditna kartica.

Verified by Visa i Mastercard SecureCode su besplatne usluge sigurne kupovine Visa i Mastercard karticama na internetu. Prilikom kupovine, potvrđujete identitet banci pomoću svoje lične lozinke - slično kao korišćenje PIN-a na bankomatu.

Erste banka korisnicima platnih kartica opciono nudi 3D Secure uslugu sigurnog internet plaćanja. Onlajn prodavnice koje imaju ovu mogućnosti označene su jedinstvenim logom Verified by Visa, Mastercard SecureCode .

Nikada ne treba unositi PIN kod prilikom kupovine putem interneta, banke nikada neće tražiti dostavljanje PIN koda. Platnu karticu nikako nemojte davati nikome da je fotokopira ili da prepisuje podatke sa nje. Nikada ne treba slati fotokopiju kartice mejlom. Naša preporuka je da proverite da veb stranica na kojoj se vrši plaćanje počinje sa „https“.  

Visa i Mastercard platne kartice Erste Banke koje imaju mogućnost plaćanja na internetu, mogu se koristiti i za plaćanja putem PayPal servisa. Politikom PayPal servisa, određeno je da se plaćanja mogu vršiti kako Visa, tako i Mastercard platnim karticama, dok se povlačenje sredstava na račun sa PayPal naloga, moze vršiti isključivo sa Visa platnim karticama.

Pre upotrebe bankomata treba obratiti pažnju na izgled bankomata. Ukoliko se uoče neki dodatni uređaji ili oštećenja na bankomatu, obratite se zaposlenima u filijali ili pozovite broj telefona kontakt centra banke, koji se nalazi na poleđini kartice.

Štednja

Za podizanje sredstava u iznosu preko 600.000 RSD (ili 5.000 EUR) potrebno je pismeno najaviti podizanje 48 sati ranije.

Ovlašćenje prestaje da važi danom smrti davaoca ovlašćenja (vlasnika računa), a dalje raspolaganje sredstvima je moguće samo na osnovu pravosnažnog rešenja o nasleđivanju.

Osigurani iznos od 50.000 EUR je po jednom deponentu u jednoj banci.

Sredstvima položenim na devizni (avista) račun možete raspolagati uvek, dok sredstvima koja su oročena možete raspolagati po isteku ugovora o oročenju.

Mi za sve svoje klijente pre isplate kamate klijentima po osnovu oročenih ili avista sredstava obračunavamo i plaćamo porez na dobit od kamate.

Primamo uloge, bez oročenja, u svim valutama koje su predmet kupovine i prodaje na jedinstvenom tržištu. Ukoliko želite da oročite sredstva, možete položiti ulog u dinarima, evrima ili američkim dolarima.

Reoročenje se može ugovoriti za sve depozite oročene na period duži od 3 meseca i jedan dan, za sve klijente sa statusom rezidenta.

Ukoliko vam oročena sredstva zatrebaju usled nepredviđenih okolnosti, možete prekinuti oročenje bez naplate dodatnih naknada. U tom slučaju, banka će vam obračunati i isplatiti glavnicu i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju ( štednju po viđenju).

Naša banka vam nudi isplatu kamatne stopa na oročena sredstva mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje. Na taj način, i sa dužim rokovima oročenja, ne morate čekati istek da bi raspolagali kamatom.

Kod nas možete oročiti sredstva u dinarima, evrima i dolarima.

Kako bi svaki klijent napravio plan štednje u skladu sa sopstvenim potrebama, pripremili smo dva proizvoda: aktivnu štednju i kusur štednju koje omogućavaju da dugoročno štedite. Aktivna štednja vam omogućava da se putem trajnog naloga sa tekućeg računa određeni iznos prenese na partiju oročenja, dok se kusur štednjom svakom izvršenom transakcijom platnim karticama određeni iznos ili procenat prenosi na partiju oročenja.

Kod proizvoda oročenja sa mogućnošću sukcesivnih uplata na istu partiju oročenja, možete uplaćivati sredstva putem trajnog naloga ili pak pojedinačnim uplatama u vremenskim intervalima kada vama odgovara.

Brinemo o svojim najmlađim klijentima za koje smo pripremili kako avista, tako i oročenu štednju sa povoljnijim kamatnim stopama u odnosu na standardna oročenja.