Aktivna štednja

Štednja uz koju dobijate i kamatu i premiju

  • Birajte valutu u kojoj ćete oročiti vaš novac – RSD, EUR, USD
  • Imate mogućnost da dodatno uplaćujete novac na ugovorenu štednju

Sami napravite svoj štedni plan!

Reprezentativni primeri

Možda vas zanima i

Korisna dokumentacija

Obezbedite sigurnu budućnost onih koji su vam najvažniji

Dečja oročena i neoročena štednja