Štednja uz koju ćete pored kamate dobiti i premiju

Aktivna štednja

 • Iskoristite mogućnost oročenja putem elektronskog bankarstva - NetBanking-a ili putem mobilnog bankarstva - mBanking-a i štedite svoje vreme
 • Nudimo vam atraktivne kamate na štednju, u valuti po vašem izboru (RSD, EUR, USD)
 • Iskoristite mogućnost dodatnih uplata sa istim datumom dospeća, na šalteru, putem elektronskog bankarstva - NetBanking-a ili putem mobilnog bankarstva - mBanking-a
 • Ako ste rezident Republike Srbije, u mogućnosti ste da ugovorite automatsko reoročenje Na šalteru, putem elektronskog bankarstva - NetBanking-a ili putem mobilnog bankarstva - mBanking-a

Sami napravite svoj štedni plan!

 • Oročite svoja sredstva u valutama RSD, EUR, USD
 • Izaberite period štednje koji vam najviše odgovara, od 6,01 do 60 meseci
 • Kod nas nemate obavezu minimalnog uloga
 • Nominalna kamatna stopa do 2,20%, na štednju u dinarima
 • Ostvarite premiju na kamatu do 11% (premija zavisi od roka oročenja i ulazi u obračun efektivne kamatne stope)
 • Iskoristite mogućnost ugovaranja oročenja ili dodatnih uplata, putem elektronskog bankarstva - NetBanking-a ili putem mobilnog bankarstva - mBanking-a
 • Pri sklapanju ugovora za oročenje, na raspolaganju vam je opcija automatskog reoročavanja (samo za rezidente)
 • Dodatne pojedinačne uplate možete izvršiti dinamikom koja vama odgovara (uplate vrši vlasnik, ili ovlašćeno lice)

 1. Kod automatskog reoročenja, iznos kamate se dodaje glavnici i sredstva se reoročavaju u zbiru
 2. Bez automatskog reoročenja, osnovni ulog i kamata se prenose na partiju neoročene štednje (po viđenju)
 3. U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga, isplaćuje vam se glavnica i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju (štednju po viđenju).
 4. Kod štednje u dinarima ne obračunava se porez na prihod od kamate (kod EUR i USD oročenja, obračunava se u skladu sa zakonskim propisima i trenutno iznosi 15%)

Iznos depozita koji banka osigurava kod Agencije za osiguranje depozita je 50.000 EUR, na osnovu Zakona o osiguranju depozita. Agencija za osiguranje depozita
Za više detalja o aktivnoj štednji posetite nas u najbiližoj filijali Zakažite sastanak

Možda vas zanima i