Štednja uz koju dobijate i kamatu i premiju

Aktivna štednja

 • Oročite depozite putem NetBanking-a i mBanking-a i uštedite vreme
 • Nudimo vam atraktivne kamatne stope u valuti po izboru (RSD, EUR, USD)
 • Dodatna sredstva sa istim datumom dospeća možete uplatiti u filijali, putem NetBanking-a ili mBanking-a
 • Ako ste rezident Republike Srbije, imate mogućnost automatskog prebacivanja oročenih depozita U filijali, putem NetBanking-a ili mBanking-a

Sami napravite svoj štedni plan!

 • Oročite svoja sredstva u valutama RSD, EUR, USD
 • Izaberite period štednje koji vam najviše odgovara, od 6,01 do 60 meseci
 • Kod nas nemate obavezu minimalnog uloga
 • Nominalna kamatna stopa do 2,20%, na štednju u dinarima
 • Ostvarite premiju na kamatu do 11% (premija zavisi od roka oročenja i ulazi u obračun efektivne kamatne stope)
 • Iskoristite mogućnost ugovaranja oročenja ili dodatnih uplata, putem elektronskog bankarstva - NetBanking-a ili putem mobilnog bankarstva - mBanking-a
 • Pri sklapanju ugovora za oročenje, na raspolaganju vam je opcija automatskog reoročavanja (samo za rezidente)
 • Dodatne pojedinačne uplate možete izvršiti dinamikom koja vama odgovara (uplate vrši vlasnik, ili ovlašćeno lice)

 1. Kod automatskog reoročenja, iznos kamate se dodaje glavnici i sredstva se reoročavaju u zbiru
 2. Bez automatskog reoročenja, osnovni ulog i kamata se prenose na partiju neoročene štednje (po viđenju)
 3. U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga, isplaćuje vam se glavnica i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju (štednju po viđenju).
 4. Kod štednje u dinarima ne obračunava se porez na prihod od kamate (kod EUR i USD oročenja, obračunava se u skladu sa zakonskim propisima i trenutno iznosi 15%)

EKS obračunat na dan 11.01.2021.

Kriterijumi za indeksiranje: nije predviđeno indeksiranje.

Navedeni primeri su informativnog karaktera.

Poreska obaveza: 0%

Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS: bez troškova.

Na dan obračuna kamate, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana ne postoji obaveza korisnika da plaća porez na prihode od kapitala - kamatu po osnovu dinarskog depozita.

Premija na kamatu ulazi u obračun efektivne kamatne stope, i na nju se obračunava porez.

Metod obračuna kamate: konformni.

EKS obračunat na dan 11.01.2021. (niži od ugovorene kamatne stope jer je u obračun uključen porez na kamatu po osnovu deviznog depozita po stopi od 15%). 

Kriterijumi za indeksiranje: nije predviđeno indeksiranje.

Navedeni primeri su informativnog karaktera.

Bez obaveze prenosa zarade/penzije na račun otvoren u Erste Banci. 

Poreska obaveza: 15%.

Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS: porez na kamatu po osnovu deviznog depozita po stopi od 15%.

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, klijent je obveznik poreza na ostvareni prihod od redovne kamate na devizni depozit po stopi od 15% koji se plaća po odbitku i koji je banka kao isplatilac prihoda dužna da obustavi i uplati na račun poreskog organa.

Metod obračuna kamate: konformni.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

EKS obračunat na dan 11.01.2021. (niži od ugovorene kamatne stope jer je u obračun uključen porez na kamatu po osnovu deviznog depozita po stopi od 15%). 

Kriterijumi za indeksiranje: nije predviđeno indeksiranje.

Navedeni primeri su informativnog karaktera.

Bez obaveze prenosa zarade/penzije na račun otvoren u Erste Banci. 

Poreska obaveza: 15%.

Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS: porez na kamatu po osnovu deviznog depozita po stopi od 15%.

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, klijent je obveznik poreza na ostvareni prihod od redovne kamate na devizni depozit po stopi od 15% koji se plaća po odbitku i koji je banka kao isplatilac prihoda dužna da obustavi i uplati na račun poreskog organa.

Metod obračuna kamate: konformni.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Iznos depozita koji banka osigurava kod Agencije za osiguranje depozita je 50.000 EUR, na osnovu Zakona o osiguranju depozita. Agencija za osiguranje depozita
Za više detalja o aktivnoj štednji posetite nas u najbiližoj filijali Zakažite sastanak

Možda vas zanima i

Obezbedite sigurnu budućnost onih koji su vam najvažniji

Dečja oročena i neoročena štednja

Izaberite najbolji tip štednje za svoje dete

Raspitajte se o dečjoj štednji u najbližoj filijali Zakažite sastanak