DinaCard debitna kartica

Nacionalna platna kartica

  • Plaćajte u zemlji, brzo i jednostavno
  • Podižite gotovinu na Erste bankomatima
    u zemlji, bez provizije
Ključni brojevi

Naknada za isplatu gotovine na Erste bankomatima u zemlji

0 RSD

Naknada za izdavanje debitne kartice

0 RSD

Naknada za održavanje debitne kartice

0 RSD mesečno

DinaCard debitna kartica

Šta je bitno znati o DinaCard debitnoj kartici?

 

• Karticu dobijate uz dinarski tekući račun ili namenski dinarski račun za registrovana poljoprivredna gazdinstva

• Rok važenja kartice 5 godina

• Predstavlja i identifikacionu karticu tekućeg računa

 

Šta sve možete sa svojom DinaCard debitnom karticom?

 

• Plaćajte robu i usluge u zemlji

Podižite gotovinu na bankomatima u zemlji, a na Erste bankomatima bez naknade

• Plaćajte bezbedno na internetu kod prodavaca sa istaknutim logotipom DinaCard

 

Možda vas zanima i