Usmerite lična primanja i u svakom trenutku koristite svoja sredstva

Dinarski platni (tekući) račun

  • Plaćajte sigurno u zemlji i inostranstvu
  • Iskoristite mogućnost dobijanja čekova
  • Upravljajte računom bez odlaska u banku

Uz dinarski platni (tekući) račun:

  • Primajte uplate, plaćajte u visini raspoloživih sredstava i dozvoljenog prekoračenja
  • Iskoristite pogodnost dobijanja izvoda putem mejla
  • Imate mogućnost dobijanja čekova i ugovaranja trajnog naloga
  • Imajte stalan uvid u svoj račun i plaćajte putem elektronskog i mobilnog bankarstva, bez odlaska u banku
  • Dobijate DinaCard debitnu karticu za plaćanja i podizanje gotovine u zemlji
  • Možete se opredeliti i za Mastercard Faster ili Visa Electron karticu za plaćanja i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu

Debitne kartice

Platni (tekući) račun je raspoloživ svim pravno i poslovno sposobnim, domaćim i stranim fizičkim licima.

Zašto vam je potreban trajni nalog?

Trajnim nalogom banka može automatski da izmiruje sve mesečne troškove u vaše ime i sa vašeg računa na račune preduzeća sa kojima banka ima sklopljen ugovor o trajnim nalozima. Imate mogućnost prenosa sredstava trajnim nalogom i na račune određenog fizičkog ili pravnog lica sa kojima banka nema sklopljen ugovor o trajnim nalozima.

Možda vas zanima i