Neka banka misli na vaše obaveze

Trajni nalog

  • Automatski plaćajte mesečne obaveze po računima
  • Automatski prebacujte sredstva sa svog na račun određenog lica
  • Automatski uplaćujte premije osiguranja
  • Automatski prenesite sredstva na štedne račune aktivne i dečje štednje

Trajni nalog

Trajnim nalogom ovlašćujete banku da može automatski da izmiruje sve mesečne troškove u vaše ime i sa vašeg računa na račune preduzeća sa kojima banka ima sklopljen ugovor o trajnim nalozima. Postoji mogućnost za prenos sredstava trajnim nalogom i na račune određenog fizičkog ili pravnog lica sa kojima banka nema sklopljen ugovor o trajnim nalozima.

Trajni nalog možete ugovoriti za mesečne račune, za prebacivanje sredstava na račune porodice i prijatelja, možda dece koja studiraju u drugom gradu, za plaćanje premije osiguranja.

 

Da biste ugovorili trajni nalog potreban vam je tekući račun

Otvorite tekući račun u najbližoj filijali Zakažite sastanak