Izaberite platni (tekući) račun i podnesite zahtev onlajn

  • Besplatno održavanje računa tokom prvih 12 meseci Za Dinarski platni (tekući) račun i Dinarski platni (tekući) račun sa osnovnim uslugama
  • Mogućnost ugovaranja dozvoljenog prekoračenja računa
  • Preskočite redove!

Usmerite svoja primanja na neki od platnih (tekućih) računa koje imamo u ponudi

Uz račun za koji se odlučite dobijate platnu karticu

po vašoj meri

Platni račun sa osnovnim uslugama

Dinarski platni (tekući) račun

Premium platni (tekući) račun

Omladinski platni (tekući) račun

Devizni platni (tekući) račun

Promena platnog računa

Ukoliko želite da otvorite račun u našoj banci, a već imate otvoren račun u drugoj banci, nudimo vam uslugu promene platnog računa, u skladu sa Zakonom o platnim uslugama. Promenu platnog računa, u dinarima ili stranoj valuti, možete obaviti jednostavno. Komunikaciju sa prethodnom bankom obavljamo mi umesto vas. 

Usluga promene platnog računa je besplatna.

U Erste Banci na raspolaganju su vam Platni račun sa osnovnim uslugama, Dinarski platni račun, Premium platni račun, Omladinski platni račun ili Devizni platni račun.

Proces promene platnog računa je detaljno opisan u dokumentu na LINKU.