Dinarski platni (tekući) račun
sa osnovnim uslugama

Mogu otvoriti fizička lica koja imaju zakonit boravak u Republici Srbiji

 • Plaćajte sigurno putem interneta
 • Upravljajte računom bez odlaska u banku korišćenjem
  elektronskog i mobilnog bankarstva bez naknade održavanja

Dinarski platni (tekući) račun sa osnovnim uslugama

se koristi za izvršavanje platnih transakcija u dinarima i obuhvata sledeće usluge:

 • otvaranje, vođenje i gašenje platnog računa
 • uplata gotovog novca
 • isplata gotovog novca na šalterima ili na bankomatima korišćenjem platne kartice
 • bezgotovinski prenos novčanih sredstava u dinarima u Republici Srbiji
 • direktna zaduženja
 • korišćenje platne kartice (DinaCard debitna kartica), uključujući plaćanje putem interneta
 • transfer odobrenja, uključujući trajni nalog

Banka, na zahtev klijenta, može odobriti:

 • usluge elektronskog i mobilnog bankarstva (bez naknade mesečnog održavanja)
 • dozvoljeno prekoračenje računa
 • korišćenje kreditne kartice

Ugovaranje dodatnih usluga nije uslov za otvaranje i korišćenje Dinarskog platnog (tekućeg) računa sa osnovnim uslugama:

 • klijenti mogu otvoriti Dinarski platni račun sa osnovnim uslugama u filijalama ili preko veb sajta Banke
 • Dinarski platni račun sa osnovnim uslugama otvara se bez naknade
 • troškovi vođenja Dinarskog platnog računa sa osnovnim uslugama su 230 RSD mesečno

Uz Dinarski tekući račun sa osnovnim uslugama, Banka ne izdaje čekove građana.

Debitna kartica

Zašto vam je potreban trajni nalog?

Trajnim nalogom banka može automatski da izmiruje sve mesečne troškove u vaše ime i sa vašeg računa na račune preduzeća s kojima banka ima sklopljen ugovor o trajnim nalozima. Imate mogućnost za prenos sredstava trajnim nalogom i na račune određenog fizičkog ili pravnog lica s kojima banka nema sklopljen ugovor o trajnim nalozima.

Možda vas zanima i