Dinarski platni (tekući) račun sa osnovnim uslugama

Mogu otvoriti fizička lica koja imaju zakonit boravak u Republici Srbiji

 • Plaćajte sigurno putem interneta
 • Upravljajte računom bez odlaska u banku korišćenjem elektronskog i mobilnog bankarstva bez naknade održavanja

Dinarski platni (tekući) račun sa osnovnim uslugama

se koristi za izvršavanje platnih transakcija u dinarima i obuhvata sledeće usluge:

 • otvaranje, vođenje i gašenje platnog računa
 • uplata gotovog novca
 • isplata gotovog novca na šalterima ili na bankomatima korišćenjem platne kartice
 • bezgotovinski prenos novčanih sredstava u dinarima u Republici Srbiji
 • direktna zaduženja
 • korišćenje platne kartice (DinaCard debitna kartica), uključujući plaćanje putem interneta
 • transfer odobrenja, uključujući trajni nalog

Banka, na zahtev klijenta, može odobriti:

 • usluge elektronskog i mobilnog bankarstva (bez naknade mesečnog održavanja)
 • dozvoljeno prekoračenje računa
 • korišćenje kreditne kartice

Ugovaranje dodatnih usluga nije uslov za otvaranje i korišćenje Dinarskog platnog (tekućeg) računa sa osnovnim uslugama:

 • klijenti mogu otvoriti Dinarski platni račun sa osnovnim uslugama u filijalama ili preko veb sajta Banke
 • Dinarski platni račun sa osnovnim uslugama otvara se bez naknade
 • troškovi vođenja Dinarskog platnog računa sa osnovnim uslugama su 200 RSD mesečno

Uz Dinarski tekući račun sa osnovnim uslugama, Banka ne izdaje čekove građana.

Pronađite svoju filijalu i bankomat Pogledajte mapu ili Zakažite sastanak

Debitna kartica

Zašto vam je potreban trajni nalog?

Trajnim nalogom banka može automatski da izmiruje sve mesečne troškove u vaše ime i sa vašeg računa na račune preduzeća sa kojima banka ima sklopljen ugovor o trajnim nalozima. Imate mogućnost prenosa sredstava trajnim nalogom i na račune određenog fizičkog ili pravnog lica sa kojima banka nema sklopljen ugovor o trajnim nalozima.

Najlakši način da ugovorite dinarski platni račun sa osnovnim uslugama je onlajn Ugovorite odmah, jer ste onlajn

Možda vas zanima i