Pouzdano mesto za vaša devizna sredstva

Devizni platni (tekući) račun

 • Plaćajte u inostranstvu bez naknade na POS terminalima i podižite gotovinu bez naknade na Erste bankomatima
 • Koristite jednu karticu za sve valute
 • Sa ugovorenim uslugama NetBanking ili mBanking aplikacije upravljajte svojim računom bez dolaska u banku*

  *Usluga NetBanking-a i mBanking-a je dostupna uz otvoren dinarski tekući račun

Uz devizni platni (tekući) račun:

 • Dobijate MasterCard debitnu karticu (rok važenja je 3 godine)
 • Imate stalan uvid u svoj račun
 • Plaćajte putem elektronskog i mobilnog bankarstva, bez dolaska u banku
 • Koristite jednu platnu karticu za sve valute
 • Podižite gotovinu na Erste bankomatima u zemlji i inostranstvu, bez naknade
 • Beskontaktno i sigurno internet plaćanje zahvaljujući MasterCard Secure kodu

Devizni platni račun je raspoloživ svim pravno i poslovno sposobnim, domaćim i stranim fizičkim licima.

Zašto vam je potreban trajni nalog?

Trajnim nalogom prestaje briga da li je vaša obaveza plaćena na vreme. Banka može automatski da izmiruje sve mesečne troškove u vaše ime i sa vašeg računa na račune preduzeća sa kojima banka ima sklopljen ugovor o trajnim nalozima. Imate mogućnost prenosa sredstava trajnim nalogom i na račune određenog fizičkog ili pravnog lica sa kojima banka nema sklopljen ugovor o trajnim nalozima.

Pronađite svoju filijalu i bankomat Pogledajte mapu ili Zakažite sastanak

Možda vas zanima i

Korisna dokumentacija

Najlakši način da ugovorite devizni tekući račun je onlajn Ugovorite odmah, jer ste onlajn