Pouzdano mesto za vaša devizna sredstva

Devizni platni (tekući) račun

  • Plaćajte u inostranstvu bez naknade na POS terminalima i podižite gotovinu bez naknade na Erste bankomatima
  • Dobijate MasterCard debitnu karticu (rok važenja je 3 godine)

Uz devizni platni (tekući) račun:

  • Dobijate MasterCard debitnu karticu (rok važenja je 3 godine)
  • Imate stalan uvid u svoj račun
  • Plaćajte putem elektronskog i mobilnog bankarstva, bez dolaska u banku
  • Podižite gotovinu na Erste bankomatima u zemlji i inostranstvu, bez naknade
  • Beskontaktno i sigurno internet plaćanje zahvaljujući MasterCard Secure kodu

Devizni platni račun je raspoloživ svim pravno i poslovno sposobnim, domaćim i stranim fizičkim licima.

Zašto vam je potreban trajni nalog?

Trajnim nalogom banka može automatski da izmiruje sve mesečne troškove u vaše ime i sa vašeg računa na račune preduzeća s kojima banka ima sklopljen ugovor o trajnim nalozima. Imate mogućnost za prenos sredstava trajnim nalogom i na račune određenog fizičkog ili pravnog lica s kojima banka nema sklopljen ugovor o trajnim nalozima.

Možda vas zanima i

Korisna dokumentacija