Pouzdano mesto za vaša devizna sredstva

Devizni tekući račun

  • Plaćajte u inostranstvu bez naknade na POS terminalima i podižite gotovinu bez naknade na Erste bankomatima
  • Koristite jednu karticu za sve valute
  • Sa ugovorenim uslugama NetBanking ili mBanking aplikacije upravljajte svojim računom bez dolaska u banku*

    *Usluga NetBanking-a i mBanking-a je dostupna uz otvoren dinarski tekući račun

Uz devizni tekući račun:

  • Dobijate MasterCard debitnu karticu (rok važenja je 3 godine)
  • Imate stalan uvid u svoj račun
  • Plaćajte putem elektronskog i mobilnog bankarstva, bez dolaska u banku
  • Koristite jednu platnu karticu za sve valute
  • Podižite gotovinu na Erste bankomatima u zemlji i inostranstvu, bez naknade

Devizni tekući račun je raspoloživ svim pravno i poslovno sposobnim, domaćim i stranim fizičkim licima.

Zašto vam je potreban trajni nalog?

Trajnim nalogom prestaje briga da li je vaša obaveza plaćena na vreme. Banka može automatski da izmiruje sve mesečne troškove u vaše ime i sa vašeg računa na račune preduzeća sa kojima banka ima sklopljen ugovor o trajnim nalozima. Imate mogućnost prenosa sredstava trajnim nalogom i na račune određenog fizičkog ili pravnog lica sa kojima banka nema sklopljen ugovor o trajnim nalozima.

Možda vas zanima i

Korisna dokumentacija

Najlakši način da ugovorite devizni tekući račun je onlajn Ugovorite odmah, jer ste onlajn