Uvid u račune
bez odlaska u filijalu

SMS obaveštenja - NovoMob usluga najjednostavniji i najbrži način
uvida u stanje na računu pomoću mobilnog telefona i SMS poruka

Pametne funkcije koje štede vaše vreme:

Kako da aktivirate i koristite SMS obaveštenja – NovoMob

Finansije nadohvat ruke

Mobilno bankarstvo – mBanking

Klikom umesto korakom

Elektronsko bankarstvo – NetBanking