Uvid u račune
bez odlaska u filijalu

SMS obaveštenja - NovoMob usluga najjednostavniji i najbrži način
uvida u stanje na računu pomoću mobilnog telefona i SMS poruka

Pametne funkcije koje štede vaše vreme:

  • Brzo i lako proverite stanje na vašem računu putem SMS poruke,
  • Na raspolaganju su vam dve vrste obaveštenja:
    • automatska SMS obaveštenja (alarmi) o promenama na računu,
    • obaveštenje na zahtev slanjem SMS poruke,
  • Mogućnost dobijanja automatskog obaveštenja svakog dana u željeno vreme, kao i automatskog obaveštenja kada stanje na računu pređe ili padne ispod određenog iznosa,
  • Poruka se naplaćuje po tarifi vašeg mobilnog operatera,
  • Alarm poruke naplaćuju se po tarifi definisanoj u cenovniku Banke.

Kako da aktivirate i koristite SMS obaveštenja – NovoMob

Ukoliko ste korisnik Elektronsko bankarstvo – NetBanking ili Mobilno bankarstvo – mBanking aplikacije, u okviru opcije Usluge imate mogućnost da brzo i jednostavno ugovorite SMS obaveštenja – NovoMob, bez odlaska u filijalu.

U slučaju da niste korisnik Elektronsko bankarstvo – NetBanking ili Mobilno bankarstvo – mBanking aplikacije, NovoMob možete ugovoriti odlaskom u najbližu filijalu.

Obaveštenje o stanju na računu dobija se slanjem zahteva putem SMS poruke na broj 1333. Tekst poruke treba da bude reč STANJE ili, ako imate više računa (tekući, kreditni, namenski...): STANJE1, STANJE2,...

Odgovor koji sadrži stanje na vašem računu i informacije o tri poslednje promene, stići će za svega nekoliko sekundi.

Usluga je dostupna uz Dinarski tekući račun i Premium dinarski tekući račun.

Finansije nadohvat ruke

Mobilno bankarstvo – mBanking

Klikom umesto korakom

Elektronsko bankarstvo – NetBanking