Da budete svoji na svome

Izaberite povoljan stambeni kredit Erste banke!

 • Fiksna kamatna stopa već od 2,49% i EKS od 3,32%
 • Bez troškova obrade kreditnog zahteva
 • Bez troškova osiguranja kredita
stambeni-kredit-sa-osiguranjem-kod-nkosk

ERSTE stambeni kredit


Kamata kao nikad do sad je pravi razlog da se odlučite za ERSTE stambeni kredit

Iskoristite odlične uslove i uživajte u svom novom domu

 • Fiksna kamatna stopa već od 2,49% i EKS od 3,32%
 • Bez troškova obrade kreditnog zahteva
 • Bez troškova osiguranja kredita
 • Fiksne kamatne stope za periode otplate i do 20 godina
 • Bez naknade za održavanje kredita
 • Brzo odobrenje kredita nakon kompletno dostavljene dokumentacije
 • Refinansirajte stambeni kredit iz druge banke po povoljnijim uslovima i smanjite svoje mesečne troškove 
 • Specijalna ponuda važi od 03.04.2017. zaključno sa 08.07.2017. 
 • Ukoliko želite sigurnost za svoju porodicu, polisu Wiener Städtische životnog osiguranja možete zaključiti u Erste Banci
stambeni-kredit-sa-osiguranjem-kod-nkosk

REPREZENTATIVNI PRIMER  za Stambeni kredit sa promenljivom kamatnom stopom

Valuta kredita RSD EUR
Iznos kredita       3.000.000,00 30.000
Period otplate 15 godina 30 godina
Mesečna rata 24.928 RSD 122 EUR
NKS 5,76% *
(2,25% + 3M Belibor*)
2,73%**
(2,95% + 6M Euribor**)
EKS 6,45% 3,08%

Napomena: Iskazane efektivne kamatne stope važe na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primeri izrađeni na dan 29.03.2017.

* Vrednost 3M Belibora koji banka primenjuje od 01.04.2017. godine do 30.06.2017. godine iznosi 3,51%.

** Vrednost 6M Euribora koji banka primenjuje od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine iznosi - 0,221%.

*** Kamatna stopa od 2,95% + 6M Euribor važi za klijente sa primanjima od 1.500 EUR pa naviše.

REPREZENTATIVNI PRIMER za Stambeni kredit sa fiksnom kamatnom stopom

Valuta kredita EUR EUR EUR EUR
Iznos kredita 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR
Period otplate 60 meseci 120 meseci 180 meseci 240 meseci
Mesečni anuitet 532 EUR 290 EUR 222 EUR 186 EUR
NKS 2,49% 2,99% 3,99% 4,29%
EKS 3,32% 3,56% 4,49% 4,75%

Napomena: Iskazane efektivne kamatne stope važe na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primeri izrađeni na dan 29.03.2017.

Naknade koje padaju na teret korisnika kredita poznate u trenutku oglašavanja i ulaze u izračun efektivne kamatne stope odnose se na sve reprezentativne primere i predstavljaju njihov sastavni deo:

Naknade  
Naknada za obradu kreditnog zahteva

0%

Menica

50 RSD

Osnovni izveštaj Kreditnog biroa

246 RSD

Overa založne izjave

10.080 RSD

Izdavanje lista nepokretnosti

10 EUR

Procena vrednosti nepokretnosti

100 EUR

Taksa za upis hipoteke

20.000 RSD

Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR

Napomena: Iskazane efektivne kamatne stope važe na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izrađen na dan 29.03.2017. godine.

* Vrednost 3M Belibora koji banka primenjuje od 01.04.2017.do 30.06.2017. iznosi 3,51%.

** Vrednost 6M Euribora koji banka primenjuje od 01.01.2017.do 30.06.2017. iznosi -0,221%.

*** Kamatna stopa od 2,95% + 6M Euribor važi za klijente sa primanjima od 1.500 EUR pa naviše.

Interesuje vas stambeni kredit? Pošaljite nam upit

Vodič do stana

Pogledajte video i saznajte kako da na najjednostavniji način dođete do stana.

Možda vas zanima i

Želite da se lično raspitate o stambenom kreditu? Zakažite sastanak