Budite svoj na svome

Stambeni kredit sa polisom Wiener Städtische životnog osiguranja

  • Rešite stambeno pitanje po najpovoljnijim uslovima i u najkraćim rokovima
  • Bez troškova održavanja kredita tokom otplate
  • Na raspolaganju vam je i mogućnost kupovine nepokretnosti bez učešća
  • Refinansirajte stambeni kredit iz druge banke po povoljnijim uslovima i smanjite svoje mesečne troškove
stambeni-kredit-sa-osiguranjem-kod-nkosk

Erste stambeni kredit


Iskoristite najbolje uslove do sada! Uz dostavu kompletne dokumentacije, odobrićemo vam zahtev za samo 10 dana

  • Stambeni kredit sa polisom Wiener Städtische životnog osiguranja zaključenoj u Erste Banci
  • Jednostavno i brzo uz fiksnu ili promenljivu kamatu do mesta koje ćete zvati svojom kućicom
  • Kredit u dinarima na period do 15 godina
  • Fiksna kamatna stopa tokom celog perioda otplate stambenog kredita do 20 godina
  • Iskoristite kredit za kupovinu stana, kuće ili montažne kuće ili za adaptaciju, dogradnju postojećeg doma
  • Bez naknade za održavanje kredita
stambeni-kredit-sa-osiguranjem-kod-nkosk
Lično se raspitajte o uslovima za odobrenje stambenog kredita u najbližoj filijali Zakažite sastanak

REPREZENTATIVNI PRIMER  za Stambeni kredit sa polisom Wiener Städtische životnog osiguranja sa promenljivom kamatnom stopom

Valuta kredita RSD EUR
Iznos kredita       3.000.000,00 30.000
Period otplate 15 godina 30 godina
Mesečna rata 24.880,19 RSD 122,14 EUR
Nominalna kamatna stopa 5,73%* (2,25% + 3M Belibor) 2,73%** (2,95%+ 6M Euribor) 
Efektivna kamatna stopa 7,29%* 3,70%*


REPREZENTATIVNI PRIMER  za Stambeni kredit sa polisom Wiener Städtische životnog osiguranja sa fiksnom kamatnom stopom

Valuta kredita EUR EUR EUR EUR
Iznos kredita       30.000 30.000 30.000 30.000
Period otplate 60 meseci 61-120 121-180 181-240
Nominalna godišnja kamatna stopa - fiksna 3,39% 3,79% 3,89% 3,99%
Visina anuiteta 544,28 EUR 300,75 EUR 220,26 EUR 181,64 EUR
Efektivna kamatna stopa 5,34% 5,24% 5,14% 5,12%
Ukupno za otplatu 32,656,80 EUR 36,090,00 EUR 39,646,80 EUR 43,593,60 EUR

Naknade koje padaju na teret korisnika kredita poznate u trenutku oglašavanja i ulaze u izračun efektivne kamatne stope odnose se na sve reprezentativne primere i predstavljaju njihov sastavni deo:

Naknade  
Naknada za obradu kreditnog zahteva

1%

Menica

50 RSD

Osnovni izveštaj Kreditnog biroa

246 RSD

Overa založne izjave

10.080 RSD

Izdavanje lista nepokretnosti

10 EUR

Procena vrednosti nepokretnosti

100 EUR

Taksa za upis hipoteke

20.000 RSD

Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR
Osiguranje života (Riziko osiguranje) - godišnje 100 EUR

Napomena: Iskazane efektivne kamatne stope važe na datum izrade plana otplate kredita.Reprezentativni primer izrađen na dan 04.01.2017. godine.

* Vrednost 3M Belibora koji banka primenjuje od 01.01.2017.do 31.12.2017. iznosi 3,48%.

** Vrednost 6M Euribora koji banka primenjuje od 01.01.2017.do 30.06.2017. iznosi -0,221%.

Kamatna stopa od 2,95% + 6M Euribor važi za klijente sa primanjima od 1.500 EUR pa naviše

Želite da se lično raspitate o stambenom kreditu? Zakažite sastanak

Možda vas zanima i

Želite da se lično raspitate o stambenom kreditu? Zakažite sastanak