Stambeni krediti za kuću ili stan

Izaberite povoljan kredit Erste Banke!

  • Fiksna kamatna stopa već od 2,99% i EKS od 3,83%
  • Bez troškova obrade kreditnog zahteva
  • Bez troškova osiguranja kredita

ERSTE stambeni kredit


Kamata kao nikad do sad je pravi razlog da se odlučite za ERSTE stambeni kredit

Iskoristite odlične uslove i uživajte u svom novom domu

  • Fiksna kamatna stopa već od 2,99% i EKS od 3,83%
  • Bez troškova obrade kreditnog zahteva
  • Bez troškova osiguranja kredita
  • Fiksne kamatne stope za periode otplate i do 20 godina
  • Bez naknade za održavanje kredita
  • Brzo odobrenje kredita nakon kompletno dostavljene dokumentacije
  • Refinansirajte stambeni kredit iz druge banke po povoljnijim uslovima i smanjite svoje mesečne troškove
stambeni-kredit-sa-osiguranjem-kod-nkosk

REPREZENTATIVNI PRIMER - Stambeni kredit sa promenljivom kamatnom stopom

Valuta kredita RSD EUR
Kriterijumi za indeksiranje Kredit je bez indeksacije U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita 3.000.000 RSD 30.000 EUR
Period otplate 15 god. 30 god.
Mesečna rata 21.211,53 RSD 128,32 EUR
Nominalna kamatna stopa 3,34% *
(2,30% + 3M  Belibor)
3,113%**
(3,40% + 6M Euribor)
Efektivna kamatna stopa 3,91% 3,47%

 

Napomena: Iskazane efektivne kamatne stope važe na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izrađen na dan 13.07.2020. godine

* Vrednost 3M Belibora koji Banka primenjuje na dan 01.07.2020. godine iznosi 1,04%.

  Vrednost 6M Euribora koji Banka primenjuje na dan 01.07.2020. godine iznosi -0,287%.

**Kamatna stopa od 3,40% + 6M Euribor važi za klijente sa primanjima od 100.000 RSD pa naviše.

REPREZENTATIVNI PRIMER - Stambeni kredit sa fiksnom kamatnom stopom

Valuta kredita EUR RSD
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS Kredit je bez indeksacije
Iznos kredita  30.000 EUR 3.000.000 RSD
Period otplate 60 meseci 61 - 120 meseci 121 - 180 meseci 181 - 240 meseci 120 meseci
Nominalna kamatna stopa 2,99% 3,49% 3,79% 3,89% 4.99%
Mesečna rata 538,93 EUR 296,52 EUR 218,76 EUR 180,06 EUR 31.804,99 RSD
Efektivna kamatna stopa 3,83% 4,08% 4,29% 4,34% 5,74%

Napomena: Iskazane efektivne kamatne stope važe na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primeri izrađeni na dan 03.01.2020. godine.

Naknade koje padaju na teret korisnika kredita poznate u trenutku oglašavanja i ulaze u izračun efektivne kamatne stope:

Naknade  
Naknada za obradu kreditnog zahteva

0%

Menica

50 RSD

Osnovni izveštaj Kreditnog biroa

246 RSD

Overena založna izjava

10.080 RSD

Izdavanje lista nepokretnosti

1.183 RSD

Procena vrednosti nepokretnosti

11.834 RSD

Taksa za upis hipoteke

20.000 RSD

Osiguranje nepokretnosti - godišnje 4.734 RSD
Interesuje vas stambeni kredit? Pošaljite nam upit

Kalkulatori

Na ovom linku možete videti kalkulator uticaja pretpostavljene
promene nomilane kamatne stope i/ili kursa dinara
Kalkulator Narodne Banke Srbije

Vodič do stana

Pogledajte video i saznajte kako da na najjednostavniji način dođete do stana.

Možda vas zanima i

Želite da se lično raspitate o stambenom kreditu? Zakažite sastanak