Erste keš kredit

Još bolje rešenje za sve tvoje planove

  • Bez naknade za obradu keš kredita
  • Ista rata tokom celog perioda otplate
  • Povoljniji uslovi uz onlajn zahtev

Više informacija o Erste keš kreditu

Kakve su kamatne stope?

Ako podnesete zahtev za kredit uz prenos primanja, bez osiguranja otplate kredita, kamatne stope (KS) na godišnjem nivou su:

  • Nominalna KS od 9,10% fiksno,
  • Efektivna KS od 9,49%.

Ako podnesete zahtev za kredit uz prenos primanja, sa osiguranjem otplate kredita, kamatne stope (KS) na godišnjem nivou su:

  • Nominalna KS od 8,80% fiksno,
  • Efektivna KS od 10,48%.

Želite da refinansirate kredit?
Informacije o kreditima za refinansiranje možete videti ovde

 

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

Reprezentativni primeri

Najpovoljnija opcija je da podnesete zahtev za kredit onlajn. Keš kredit možete dobiti sa fiksnom i promenljivom kamatnom stopom ako ste naš klijent, odnosno sa fiksnom kamatnom stopom ako niste.

Ako niste naš klijent, odnosno ne primate zaradu u našoj banci, možete je prebaciti. Tako postajete naš klijent i možete dobiti kredit i sa promenljivom kamatnom stopom.

Reprezentativni primer za dinarski gotovinski (keš) kredit

sa fiksnom nominalnom kamatnom stopom (bez osiguranja otplate kredita), izrađen na dan 01.07.2024. Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. 

Reprezentativni primer za dinarski gotovinski (keš) kredit

sa fiksnom nominalnom kamatnom stopom (sa osiguranjem otplate kredita), izrađen na dan 01.07.2024. Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. 

Reprezentativni primer za dinarski gotovinski (keš) kredit

sa promenljivom nominalnom kamatnom stopom (bez osiguranja otplate kredita), izrađen na dan 01.07.2024. Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. 

Reprezentativni primer za dinarski gotovinski (keš) kredit

sa promenljivom nominalnom kamatnom stopom (sa osiguranjem otplate kredita), izrađen na dan 01.07.2024. Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. 

Kalkulator za keš kredit sa promenljivom kamatnom stopom, koji je podnet u filijali

Iznos mesečne rate / anuiteta sa prenosom zarade

{{monthlyPayment}} RSD

Kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujući za Banku.

Kalkulator za keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom, za iznose do 1.000.000 RSD, koji je podnet u filijali

Iznos mesečne rate / anuiteta sa prenosom zarade

{{monthlyPayment}} RSD

Kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujući za Banku.

Kalkulator za keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom, za iznose preko 1.000.000 RSD, koji je podnet u filijali

Iznos mesečne rate / anuiteta sa prenosom zarade

{{monthlyPayment}} RSD

Kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujući za Banku.

Kreditni kalkulator sa planom otplate kredita

Korisna dokumentacija

Možda vas zanima i

Dinarski platni (tekući) račun

Dozvoljeno prekoračenje računa

Erste stambeni kredit

Erste kredit za refinansiranje obaveza u drugoj banci

Kreditne kartice

Elektronsko bankarstvo – Erste NetBanking

Mobilno bankarstvo – mBanking

SMS obaveštenja – NovoMob

Kursna lista