Erste keš kredit

Otvori oči i ostvari sve što želiš

  • Bez naknade za obradu kredita
  • Povoljniji uslovi uz onlajn zahtev

Erste keš (gotovinski) kredit

Do dodatnog novca možete doći jednostavno - bez depozita, bez žiranata (što zavisi od kreditne sposobnosti i visine redovnih mesečnih primanja). Bez ikakvih ograničenja u tome na šta ćete trošiti novac.

Kako možete podneti zahtev za kredit?

• Onlajn (putem vebsajta ili NetBanking i mBanking aplikacije) ili u filijali

• Ukoliko zahtev za kredit podnesete onlajn, potreban je samo jedan dolazak u filijalu na željeni dan, radi potpisivanja ugovorne dokumentacije

Kakve su kamatne stope?

 

Ako zahtev za kredit podnesete onlajn (bez osiguranja otplate kredita), kamatne stope (KS) na godišnjem nivou su:

• Nominalna KS od 9,85%

• Efektivna KS od 10,32%

 

Koliko - novca i vremena?

 

• Možete uzeti kredit u iznosu od 50.000 do 3.500.000 dinara (što takođe zavisi od kreditne sposobnosti i visine redovnih mesečnih primanja)

• Keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom možete otplaćivati u periodu od 6 do 71 meseci, dok keš kredit sa promenljivom kamatnom stopom možete da otplaćujete u periodu od 13 do 71 meseci  

• Otplatu kratkoročnih i dugoročnih kredita možete osigurati

Želite da refinansirate kredit?
Informacije o kreditima za refinansiranje možete videti ovde

 

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

Reprezentativni primeri

Najpovoljnija opcija je da primate zaradu kod nas i podnesete zahtev za kredit onlajn. Keš kredit možete dobiti sa fiksnom i promenljivom kamatnom stopom ako ste naš klijent, odnosno sa fiksnom kamatnom stopom ako niste.

Ako niste naš klijent, odnosno ne primate zaradu u našoj banci, možete je prebaciti. Tako postajete naš klijent i možete dobiti kredit i sa promenljivom kamatnom stopom.

U nastavku možete pogledati primere kredita sa promenljivom i fiksnom kamatnom stopom:

Reprezentativni primer za dinarski gotovinski (keš) kredit

sa promenljivom nominalnom kamatnom stopom (bez osiguranja otplate kredita), za iznose kredita od 700.000 RSD i više, izrađen na dan 01.11.2022. Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. 

Ponuda se odnosi na nove i postojeće klijente banke koji zaključe ugovor o dinarskom gotovinskom kreditu u minimalnom iznosu od 700.000,00 dinara ili klijente koji refinansiraju obaveze u drugim bankama u navedenom minimalnom iznosu. Ponuda se ne odnosi na postojeće klijente koji refinansiraju kredit odobren u Banci (interno refinansiranje).

Reprezentativni primer za dinarski gotovinski (keš) kredit

sa fiksnom nominalnom kamatnom stopom (bez osiguranja otplate kredita), izrađen na dan 01.11.2022.
Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. 

Kalkulator za keš kredit sa promenljivom kamatnom stopom za iznose kredita od 700.000 RSD i više, koji je podnet u filijali

Iznos mesečne rate / anuiteta sa prenosom zarade

{{monthlyPayment}} RSD

Kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujući za Banku.

Kalkulator za keš kredit sa promenljivom kamatnom stopom za iznose kredita do 700.000 RSD, koji je podnet u filijali

Iznos mesečne rate / anuiteta sa prenosom zarade

{{monthlyPayment}} RSD

Kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujući za Banku.

Kalkulator za keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom koji je podnet u filijali

Iznos mesečne rate / anuiteta sa prenosom zarade

{{monthlyPayment}} RSD

Kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujući za Banku.

Korisna dokumentacija

Možda vas zanima i