DinaCard kreditna kartica

Višenamenska kartica za plaćanje u zemlji

  • Otplatite dug u skladu sa svojim mogućnostima
  • Refinansirajte obaveze po kreditnim karticama iz drugih banaka,
    po izuzetno povoljnim uslovima
  • Imate mogućnost da ovlastite dva korisnika kartice pored vas

DinaCard kreditna kartica

  • Kartica za plaćanje roba i usluga u zemlji
  • Odlučite se za kreditni limit u skladu sa svojim potrebama, od 10.000 RSD do 50.000 RSD sa mogućnošću otplate utrošenih sredstava po modelu koji izaberete - od 5% do 100%
  • Refinansirajte obaveze po kreditnim karticama iz drugih banaka, po izuzetno  povoljnim uslovima
  • Iskoristite mogućnost stalnog obnavljanja kreditnog iznosa sa revolving modelom otplate (otplatom mesečne rate i/ili prevremenom otplatom duga, vraćeni iznos vam se ponovo stavlja na raspolaganje)

Možda vas zanima i