Sve što treba da znamo o prelasku na novi sistem

Obaveštenje za korisnike
NetBanking i mBanking aplikacije

Od 3. maja, kada smo prešli na novi informacioni sistem, na raspolaganju su vam nove NetBanking i mBanking aplikacije.

Česta pitanja i odgovori

Prelazak na novi informacioni sistem