Štednja za sva vremena

Sigurno mesto za vašu budućnost

Štedimo danas da bismo sebi obezbedili bezbrižnu budućnost. U banci kojoj se već 200 godina poverava novac na čuvanje, jer joj klijenti veruju, nema razloga da ne štedimo. Upoznajte se sa posebnim uslovima koje smo pripremili za vas, jer želimo da budemo deo vaših planova i pomognemo da ostvarite ono o čemu sanjate.

Sve što treba da znate o specijalnoj ponudi:

  • Izaberite valutu u kojoj ćete oročiti vaš novac – RSD, EUR, USD,
  • Specijalne kamatne stope važe za nove uloge koji su oročeni u filijalama,
  • Minimalni iznos oročenja za štednju je 10.000 RSD/EUR/USD,
  • Kamatu dobijate na kraju perioda oročenja,
  • Pored standardne štednje na raspolaganju vam je i aktivna štednja u valuti EUR. Uz nju možete da vršite dodatne uplate i da dobijete kamatu i premiju  na kraju perioda oročenja,
  • U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga, isplaćuje vam se glavnica i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju (štednju po viđenju).

Period važenja promocije za deviznu štednju: 19.09.2022. - 01.12.2022.,

Period važenja promocije za dinarsku štednju: 19.09.2022. - 31.10.2022.

 

Pregled kamatnih stopa za štednju:

Potrebno vam je više informacija? 

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Korisna dokumentacija

Možda vas zanima i