Kod nas se štedi već 200 godina

Erste štednja po specijalnim uslovima

Period oročenja

Iznos depozita
(EUR)
Nominalna kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)
EKS
(na godišnjem nivou)
Ukupan iznos po isteku perioda oročenja uvećan za kamatu
(EUR)
Poreska obaveza
(EUR)
18 meseci   25.000,00 1,25% 1,06%   25.399,31   70,47
18 meseci   50.000,00 1,50% 1,28%   50.958,94 169,23
18 meseci 100.000,00 1,50% 1,28% 101.917,88 338,45
18 meseci 150.000,00 1,50% 1,28% 152.876,82 507,68

*Iznos depozita od 50.000 EUR i više.

Navedeni primeri su informativnog karaktera.

Bez obaveze prenosa primanja (zarade/penzije).

EKS obračunat na dan 01.10.2019. (niži od ugovorene kamatne stope jer je u obračun uključen porez na kamatu po osnovu deviznog depozita). 

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, klijent je obveznik poreza na ostvareni prihod od redovne kamate na devizni depozit po stopi od 15% koji se plaća po odbitku i koji je banka kao isplatilac prihoda dužna da obustavi i uplati na račun poreskog organa.

Metod obračuna kamate: konformni.

Kriterijumi za indeksiranje: nije predviđeno indeksiranje.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

Dodatne informacije o ponudi

  • Oročenje možete da ugovorite isključivo u filijalama banke
  • Na raspolaganju vam je period štednje na 18 meseci
  • Minimalni iznos oročenja 25.000,00 EUR
  • U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga u EUR, isplaćuje vam se glavnica i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju (štednju po viđenju)
  • Ukoliko vam uslovi ne odgovaraju pogledajte ostale naše ponude za štednju

Potrebno vam je više informacija? Pozovite 021 480 9444 ili nam

Iznos depozita koji banka osigurava kod Agencije za osiguranje depozita je 50.000 EUR, na osnovu Zakona o osiguranju depozita. Agencija za osiguranje depozita

Korisne informacije

Možda vas zanima i