Specijalna ponuda za deviznu štednju

Biraj kako štediš!

  • Godišnja nominalna kamatna stopa do 2,60% na štednju u EUR
  • Štednja u EUR na 14 meseci
  • Minimalni iznos oročenja 10.000 EUR

Specijalna ponuda za deviznu štednju

Sve što treba da znate o specijalnoj ponudi:

  • Specijalni uslovi važe za novoprimljena sredstva oročena u filijalama
  • Minimalni iznos oročenja za štednju za sve valute (EUR/USD/CHF) je 10.000
  • Kamatu dobijate na kraju perioda oročenja
  • U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga, isplaćuje vam se glavnica i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju (štednju po viđenju).

 

Pregled kamatnih stopa za štednju:

Želite personalizovanu ponudu?

Potrebno vam je više informacija?

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Korisna dokumentacija

Možda vas zanima i

Erste keš kredit

Oročena dinarska i devizna štednja

Aktivna štednja

Mobilno bankarstvo – mBanking

Dinarski platni (tekući) račun

Premium platni (tekući) račun