Instrukcija za prilive iz inostranstva

U polje Broj računa potrebno je da unesete broj računa bez oznake banke 340. Dužina broja računa može biti različita.
Za preduzeća je potrebno je da unesete skraćeni naziv preduzeća (Skraćeno poslovno ime) iz APR-a. Za fizička lica je potrebno da unesete vaše ime i prezime.
Za preduzeća potrebno je da unesete adresu sedišta preduzeća iz APR-a. Za fizička lica potrebno je da unesete vašu adresu iz lične karte.
U slučaju da priliv stigne na osnovu nepravilno popunjene Instrukcije za priliv, Banka neće snositi odgovornost, kao ni troškove povraćaja sredstava.