Deo smo Erste Grupacije

Jedne od vodećih finansijskih institucija u srednjoj i istočnoj Evropi,
sa tradicijom dugom 200 godina

Erste Banka u Srbiji

O nama

Mi smo Banka za sve one svakodnevne, male i velike stvari, za one koje se dešavaju jednom u životu i one koje se ponavljaju. Pomažemo ljudima da sanjaju velike snove, postižu više, ispunjavaju svoja nadanja i ostvaruju svoje ambicije.

Omogućavamo biznisima da napreduju i privredi da se razvija. Prepoznajemo individualni i timski talenat i nastojimo da zaposleni osećaju da njihov doprinos pravi razliku.

Verujemo da naša Banka ima obavezu i odgovornost prema zajednicama u kojima posluje kao potpora stabilnosti i pokretač prosperiteta.

Verujemo da budućnost pripada onima koji preispituju i
menjaju sadašnjost. Ovo je naše uverenje i naša uloga u
narednih 200 godina.

#verujusebe

Strategija banke

Podržavamo prosperitet i privredni razvoj Srbije.

Ulažemo u finansijsko zdravlje klijenata i zaposlenih.

 

Stremimo ka jednoj od liderskih pozicija na našem tržištu, jer:

  • Aktivno radimo na unapređenju finansijskog zdravlja klijenata, zaposlenih i zajednice u celini
  • Kontinuirano i posvećeno pružamo najbolje korisničko iskustvo našim klijentima
  • Usmereni smo ka zadovoljenju potreba i ambicija naših klijenata korišćenjem naprednih tehnologija

 

ESG strategija

Želimo da stvorimo trajnu vrednost za našu organizaciju i naše klijente kako bismo im omogućili da osvoje nova tržišta i prošire se na postojećem. Smatramo da odgovarajuća sistemska rešenja u pogledu ekoloških, društvenih i upravljačkih (ESG) principa vode ka stvaranju veće vrednosti.

Delimo globalnu viziju održive uloge koja uključuje ESG kriterijume u sve naše usluge. Uzimanje u obzir svih aspekata klimatskih promena naša je obaveza i jedini način da oplemenimo poslovanje.

Naša strategija je osmišljena tako da obezbedi da ESG principi budu baza koja pomaže klijentima da daju svoj doprinos i ostvare pozitivan uticaj na društvo.

Finansijsko zdravlje

Finansijsko zdravlje i održivost zajedno usmeravaju naš model poslovanja ka stvaranju vrednosti ne samo za naše klijente, zaposlene, već i sveukupno okruženje.

Samo ako smo i sami finansijski zdravi, bićemo sposobni da pomognemo kompanijama i pojedincima da izgrade svoje finansijsko zdravlje.

Naša obaveza i odgovornost je da podržimo i osnažimo građane kroz finansijsko opismenjavanje, kako bi mogli da donose informisanije finansijske odluke i preuzmu kontrolu nad svojom finansijskom budućnošću.

Želimo da unapredimo finansijsku pismenost građana svih uzrasta jer to je put ka stvaranju i osnaživanju zajednice obrazovanih i finansijski zdravih pojedinaca koji veruju u sebe.

 

Istorijat

Akvizicijom Novosadske Banke, najstarije finansijske institucije u našoj zemlji, Erste Banka, 2005. godine, započinje svoje poslovanje u Srbiji.

Od tada, težimo da korišćenjem svih svojih potencijala  ispunimo raznovrsne finansijske potrebe građana, privrede i lokalnih zajednica kroz inovativne, kvalitetne i relevantne proizvode i usluge.

Kontinuiranim ulaganjem u digitalni razvoj, više od 1200 zaposlenih u 87 filijala u 50 gradova širom Srbije svakodnevno radi na daljem unapređenju korisničkog iskustva naših klijenata i jačanju njihovog zadovoljstva.

Odlikuje nas veliko međunarodno i lokalno iskustvo, kreativnost u pristupu poslovanju, kao i posvećenost održivoj budućnosti naših zaposlenih, klijenata i zajednica u kojima poslujemo.

 

Statusni podaci