Deo smo Erste Grupacije

Jedne od vodećih finansijskih institucija u srednjoj i istočnoj Evropi, sa tradicijom dugom 200 godina.

Informacije o Erste Bank a.d. Novi Sad

Erste Banka je 2005. godine kupila Novosadsku Banku, najstariju finansijsku instituciju u našoj zemlji, osnovanu 1864. godine

Naš fokus je na poslovanju sa stanovništvom, lokalnim zajednicama i malim i srednjim preduzećima.

Insistiramo na brzini i kvalitetu usluga, i na taj način doprinosimo vašem stabilnom i zdravom rastu.

Nastavljamo sa širenjem baze zadovoljnih klijenata i povećamo tržišno učešće u ključnim segmentima.

Pomeramo granice u oblastima elektronskog bankarstva i kartičarstva na finansijskom tržištu Srbije, i trudimo se da odgovorimo na sve vaše zahteve.

 

#200 godina #verujusebe #thefutureisyours

„Prva austrijska štedionica“ (Erste Oestereichische Spar-Casse), prethodnica Erste Grupe, osnovana je 4. oktobra 1819, kao prva štedionica u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Na osnovu hrabrog principa „širenja i obezbeđivanja prosperiteta”, brojne štedionice su formirane širom regiona u decenijama koje su usledile. (više informacija na: https://www.erstegroup.com/en/about-us/200-years)

Novosadska štedionica, čija je Erste Banka naslednica, nastala je 1864. godine u Novom Sadu kao prva finansijska institucija na teritoriji današnje Srbije. Novosadska štedionica i „Prva austrijska štedionica“ dele dugu istoriju i počivaju na istim vrednostima od samih početaka, kao i na istoj viziji – stvaranja finansijske nezavisnosti građana kao preduslova za prosperitet društva.

Ova ključna ideja osnivanja danas je bitnija nego ikad pre. Prosperitet se širi ako ljudi veruju u sebe, moć svojih ideja i u budućnost.

Erste sledi ovaj cilj za sve ljude, bez obzira na starost, pol, socijalni status ili nacionalnost.

Erste Banka u Srbiji nastavlja da sledi principe svojih osnivača i pruža podršku klijentima da, verujući u svoje ideje i potencijale, donose dobre finansijske odluke – kako za sebe i svoje bližnje, tako i za rast i razvoj svojih poslovnih poduhvata.

Da bismo pružili najbolju finansijsku podršku svojim klijentima, gradimo banku budućnosti.


Kako ćemo izgraditi banku budućnosti?

Ključ uspeha

Strategija odgovornog rasta u narednih 200 godina ne tiče se samo finansija već nadasve podrazumeva istrajnost u pažnji koju posvećujemo dobrobiti ljudi i društva u celini.

U našem radu, akcenat stavljamo na izgradnju ličnih, stabilnih i dugoročnih partnerstava sa svojim klijentima u svakom trenutku njihovog privatnog i poslovnog života.

Verujući u sebe, preispitujemo tradicionalne stavove, inspirišemo i ohrabrujemo sve u našoj banci da napreduju, budu još bolji i premašuju očekivanja.

Podrška razvoju klijenata je aktivno i interaktivno putovanje tokom kojeg menjajući sebe i druge, vodimo banku i okruženje ka ostvarivanju vrhunskih performansi.

Baveći se bankarstvo holistički, unapređujemo dijalog u zajednici te jačamo svoje digitalne kapacitete kako bismo sa svima bili povezani u realnom vremenu.

 

Na krilima kontinuiranog uspešnog poslovanja, stabilnosti, relevantnosti i prekograničnih kompetencija cilj nam je da postanemo vodeća banka u zemljama našeg regiona koje nisu članice EU.

Statusni podaci

Matični broj: 08063818
PIB: 101626723
Poslovni račun:  908-34001-19
Agencija za privredne registre: 974/2005
Ukupan upisani i uplaćeni kapital: 12.909.000.000,00 RSD

Adresa:

Bulevar oslobođenja br. 5  21101 Novi Sad 
Info telefon: 080 0201 201,  060 4848 000
Fax: 021 4809 700
Zvanična veb adresa: www.erstebank.rs 
Zvanična imejl adresa: info@erstebank.rs