Poštovani klijenti i posetioci vebsajta,

 

U skladu sa preventivnim merama zaštite od daljeg širenja Korona virusa i proglašenim vanrednim stanjem, obaveštavamo vas da će Ovlašćena banka Erste Bank A.D. Novi Sad do daljnjeg prekinuti sa neposrednim prijemom klijenata.

 

Posredstvom ostalih kanala komunikacije ostajemo na raspolaganju svim svojim postojećim i budućim klijentima, a u vezi sa brokerskim poslovima, poslovima ispred Centralnog registra hartija od vrednosti, korporativno agentskim poslovima i poslovima investicionog savetovanja.   

 

Možete nas kontaktirati na:

- mejl adresu  brokeri@erstebank.rs,

- kontakt telefone:  +381 11 2209 181 , +381 11 2209 191 i +381 11 2209 192

 

Vaša Erste Banka

Zašto da nemate svog brokera?

Trgujte vlasničkim i dužničkim hartijama od vrednosti (akcijama, obveznicama, itd.)

O Erste brokerima

  1. Tržišni smo lideri po značajnom učešću u ukupnom plasmanu na Beogradskoj berzi
  2. Aktivno smo učestvovali u realizaciji najzahtevnijih i najvećih tržišnih transakcija
  3. Zastupamo portfelj klijenata koji obuhvata imena najvećih svetskih institucionalnih investitora, koji su posredstvom naših brokera prisutni i aktivni na finansijskom tržištu Srbije
  4. Trgujemo za vas hartijama stranih izdavalaca na najrelevantnijim svetskim tržištima, posredstvom centrale Erste banke u Beču i značajnih filijala u Londonu i Njujorku

 

Izaberite odgovarajuću podršku prema svojim potrebama