Zašto da nemate svog brokera?

Trgujte vlasničkim i dužničkim hartijama od vrednosti (akcijama, obveznicama, itd.)

O Erste brokerima

  1. Tržišni smo lideri po značajnom učešću u ukupnom plasmanu na Beogradskoj berzi
  2. Aktivno smo učestvovali u realizaciji najzahtevnijih i najvećih tržišnih transakcija
  3. Zastupamo portfelj klijenata koji obuhvata imena najvećih svetskih institucionalnih investitora, koji su posredstvom naših brokera prisutni i aktivni na finansijskom tržištu Srbije
  4. Trgujemo za vas hartijama stranih izdavalaca na najrelevantnijim svetskim tržištima, posredstvom centrale Erste banke u Beču i značajnih filijala u Londonu i Njujorku

 

Izaberite odgovarajuću podršku prema svojim potrebama