Trgovanje hartijama od vrednosti (HoV) - Obveznice i Zapisi trezora RS

Izaberite sigurnu investiciju sa zagarantovanim prinosom

 • Ostvarite atraktivne prinose
 • Iskoristite niske troškove transakcija
 • Investirajte u hartije koje imaju dobar nivo likvidnosti
 • Iskoristite povoljan poreski tretman
 • Zadržite ostvareni prihod, čak i u slučaju prodaje HoV pre dospeća

Benefiti ulaganja u obveznice i zapise trezora RS:

 • Investirajte u proizvod koji predstavlja protivteg tržišnom trendu vezanom za kamatne stope na depozite
 • Na raspolaganju vam je dužnička hartija od vrednosti sa atraktivnim stopama prinosa
 • Izaberite ročnost obveznica koja odgovara vašim potrebama (rokovi dospeća su najčešće od 3 meseca do 10 godina)
 • Brzo i lako kupujte/prodajte, posredstvom ovlašćenog brokera
 • Iskoristite niske troškove transakcija pri trgovanju obveznicama i zapisima trezora
 • Iskoristite povoljan poreski tretman, jer su vlasnici hartija izdatih od strane RS oslobođeni plaćanja poreza na kapitalnu dobit.
 • Investirajte u hartije koje vam obezbeđuju likvidnost, mogućnost brze kupovine/prodaje hartija po vašem izboru i u skladu sa vašim potrebama
 • Raspolažite vašim sredsvima pre dospeća HOV, na raspolaganju vam je mogućnosti izlaska iz pozicije (prodaja) pre dospeća hartije, po tržišnim uslovima i bez gubitka ostvarenog prinosa za broj dana držanja HOV
 • Banka može da izvrši reotkup vaših hartija, u skladu sa tržišnim uslovima
 • Na raspolaganju vam je podrška tima sa dugogodišnjim iskustvom

Gde i kako ulagati?

1 Investirajte kupovinom na primarnim aukcijama, ili na sekundarnom trgovanju (OTC ili Berza), posredstvom ovlašćenog brokera

2 Informišite se o rasporedu primarnih aukcija ( primarna trgovanja se održavaju u skladu sa kalendarom aukcija Uprave za trezor)

3 Iskoristite mogućnost realizacije OTC trgovanja svakog radnog dana

4 Berzansko trgovanje se održava u skladu sa uslovima i pravilima Beogradske berze

5 Na raspolaganju su vam hartije iz portfelja Erste banke, različitih ročnosti i stopa prinosa

Možda vas zanima i

Trgovanje hartijama od vrednosti - Akcije

Investirajte u akcije vaših omiljenih kompanija.

Trgovanje hartijama od na svetskim tržištima

Investirajte na svim svetkim tržištima u samo šest koraka.