Trgovanje hartijama od vrednosti (HoV) - Obveznice i Zapisi trezora RS

Izaberite sigurnu investiciju sa zagarantovanim prinosom

  • Ostvarite atraktivne prinose
  • Iskoristite niske troškove transakcija
  • Investirajte u hartije koje imaju dobar nivo likvidnosti
  • Iskoristite povoljan poreski tretman
  • Zadržite ostvareni prihod, čak i u slučaju prodaje HoV pre dospeća

Benefiti ulaganja u obveznice i zapise trezora RS:

Gde i kako ulagati?

Možda vas zanima i

Trgovanje hartijama od vrednosti - Akcije

Investirajte u akcije vaših omiljenih kompanija.

Trgovanje hartijama od na svetskim tržištima

Investirajte na svim svetkim tržištima u samo šest koraka.