Poštovani klijenti i posetioci vebsajta,

 

U skladu sa preventivnim merama zaštite od daljeg širenja Korona virusa i proglašenim vanrednim stanjem, obaveštavamo vas da će Ovlašćena banka Erste Bank A.D. Novi Sad do daljnjeg prekinuti sa neposrednim prijemom klijenata.

 

Posredstvom ostalih kanala komunikacije ostajemo na raspolaganju svim svojim postojećim i budućim klijentima, a u vezi sa brokerskim poslovima, poslovima ispred Centralnog registra hartija od vrednosti, korporativno agentskim poslovima i poslovima investicionog savetovanja.   

 

Možete nas kontaktirati na:

- mejl adresu  brokeri@erstebank.rs,

- kontakt telefone:  +381 11 2209 181 , +381 11 2209 191 i +381 11 2209 192

 

Vaša Erste Banka

Izaberite sigurnu investiciju sa zagarantovanim prinosom

Trgovanje hartijama od vrednosti (HoV) - Obveznice i Zapisi trezora RS

 • Ostvarite atraktivne prinose
 • Iskoristite niske troškove transakcija
 • Investirajte u hartije koje imaju dobar nivo likvidnosti
 • Iskoristite povoljan poreski tretman
 • Zadržite ostvareni prihod, čak i u slučaju prodaje HoV pre dospeća

Benefiti ulaganja u obveznice i zapise trezora RS:

 • Investirajte u proizvod koji predstavlja protivteg tržišnom trendu vezanom za kamatne stope na depozite
 • Na raspolaganju vam je dužnička hartija od vrednosti sa atraktivnim stopama prinosa
 • Izaberite ročnost obveznica koja odgovara vašim potrebama (rokovi dospeća su najčešće od 3 meseca do 10 godina)
 • Brzo i lako kupujte/prodajte, posredstvom ovlašćenog brokera
 • Iskoristite niske troškove transakcija pri trgovanju obveznicama i zapisima trezora
 • Iskoristite povoljan poreski tretman, jer su vlasnici hartija izdatih od strane RS oslobođeni plaćanja poreza na kapitalnu dobit.
 • Investirajte u hartije koje vam obezbeđuju likvidnost, mogućnost brze kupovine/prodaje hartija po vašem izboru i u skladu sa vašim potrebama
 • Raspolažite vašim sredsvima pre dospeća HOV, na raspolaganju vam je mogućnosti izlaska iz pozicije (prodaja) pre dospeća hartije, po tržišnim uslovima i bez gubitka ostvarenog prinosa za broj dana držanja HOV
 • Banka može da izvrši reotkup vaših hartija, u skladu sa tržišnim uslovima
 • Na raspolaganju vam je podrška tima sa dugogodišnjim iskustvom

Gde i kako ulagati?

1 Investirajte kupovinom na primarnim aukcijama, ili na sekundarnom trgovanju (OTC ili Berza), posredstvom ovlašćenog brokera

2 Informišite se o rasporedu primarnih aukcija ( primarna trgovanja se održavaju u skladu sa kalendarom aukcija Uprave za trezor)

3 Iskoristite mogućnost realizacije OTC trgovanja svakog radnog dana

4 Berzansko trgovanje se održava u skladu sa uslovima i pravilima Beogradske berze

5 Na raspolaganju su vam hartije iz portfelja Erste banke, različitih ročnosti i stopa prinosa

Kalkulator Uprave za javni dug Izračunajte

Možda vas zanima i

Trgovanje hartijama od vrednosti - Akcije

Investirajte u akcije vaših omiljenih kompanija.

Trgovanje hartijama od na svetskim tržištima

Investirajte na svim svetkim tržištima u samo šest koraka.