Investirajte na 57 svetskih tržišta u samo šest koraka

Trgovanje hartijama od vrednosti na svetskim tržištima

  • Iskoristite mogućnost trgovanja na najvažnijim svetskim tržištima Pokrivamo 57 relevantnih svetskih tržišta
  • Izvršite dematerijalizaciju sertifikata po povoljnim uslovima Prenos hartija iz papirnog u elektronski oblik sa ciljem ostvarivanja prava iz tih hartija
  • Iskoristite niske troškove transakcija
  • Ispostavljajte naloge za trgovanje u samo šest koraka
  • Na raspolaganju vam je podrška tima ovlašćenih brokera sa dugogodišnjim iskustvom

Ispostavite nalog za INO trgovanje u samo šest koraka:

Možda vas zanima i