Investirajte na 57 svetskih tržišta u samo šest koraka

Trgovanje hartijama od vrednosti na svetskim tržištima

 • Iskoristite mogućnost trgovanja na najvažnijim svetskim tržištima Pokrivamo 57 relevantnih svetskih tržišta
 • Izvršite dematerijalizaciju sertifikata po povoljnim uslovima Prenos hartija iz papirnog u elektronski oblik sa ciljem ostvarivanja prava iz tih hartija
 • Iskoristite niske troškove transakcija
 • Ispostavljajte naloge za trgovanje u samo šest koraka
 • Na raspolaganju vam je podrška tima ovlašćenih brokera sa dugogodišnjim iskustvom

Putem mreže Erste banke u mogućnosti smo da za klijente ispostavimo naloge na sva relevantna svetska tržišta koja pokriva Erste Group Bank AG

Ispostavite nalog za INO trgovanje u samo šest koraka:

 1. Dođite u najbližu filijalu Erste banke sa originalom lične karte ili pasoša
 2. Sklopite Ugovor o brokerskim poslovima i Aneks ugovora za trgovanje u inostranstvu
 3. Otvorite devizni račun
 4. Otvorite namenski devizni račun za trgovanje u inostranstvu
 5. Prenesite sredstva sa deviznog na namenski devizni račun
 6. Ispostavite nalog brokeru neposredno, faksom ili na mejl adresu

Prodaja sa dematerijalizacijom sertifikata

 • Dođite u najbližu filijalu Erste banke sa originalom lične karte ili pasoša
 • Sklopite Ugovor o brokerskim poslovima i Aneks ugovora za trgovanje u inostranstvu
 • Otvorite devizni račun
 • Otvorite namenski devizni račun za trgovanje u inostranstvu
 • Dostavite nam originale sertifakata o posedovanju finansijskih instrumenata
 • Mi ćemo za vas izvršiti dematerijalizaciju sertifikata o posedovanju finansijskih instrumenata
 • Ispostavite nalog brokeru neposredno, faksom ili na mejl adresu  

Možda vas zanima i