Investirajte na 57 svetskih tržišta u samo šest koraka

Trgovanje hartijama od vrednosti na svetskim tržištima

  • Iskoristite mogućnost trgovanja na najvažnijim svetskim tržištima Pokrivamo 57 relevantnih svetskih tržišta
  • Izvršite dematerijalizaciju sertifikata po povoljnim uslovima Prenos hartija iz papirnog u elektronski oblik sa ciljem ostvarivanja prava iz tih hartija
  • Iskoristite niske troškove transakcija
  • Ispostavljajte naloge za trgovanje u samo šest koraka
  • Na raspolaganju vam je podrška tima ovlašćenih brokera sa dugogodišnjim iskustvom

Putem mreže Erste banke u mogućnosti smo da za klijente ispostavimo naloge na sva relevantna svetska tržišta koja pokriva Erste Group Bank AG

Ispostavite nalog za INO trgovanje u samo šest koraka:

  1. Dođite u najbližu filijalu Erste banke sa originalom lične karte ili pasoša
  2. Sklopite Ugovor o brokerskim poslovima i Aneks ugovora za trgovanje u inostranstvu
  3. Otvorite devizni račun
  4. Otvorite namenski devizni račun za trgovanje u inostranstvu
  5. Prenesite sredstva sa deviznog na namenski devizni račun
  6. Ispostavite nalog brokeru neposredno, faksom ili na mejl adresu

Prodaja sa dematerijalizacijom sertifikata

  • Dođite u najbližu filijalu Erste banke sa originalom lične karte ili pasoša
  • Sklopite Ugovor o brokerskim poslovima i Aneks ugovora za trgovanje u inostranstvu
  • Otvorite devizni račun
  • Otvorite namenski devizni račun za trgovanje u inostranstvu
  • Dostavite nam originale sertifakata o posedovanju finansijskih instrumenata
  • Mi ćemo za vas izvršiti dematerijalizaciju sertifikata o posedovanju finansijskih instrumenata
  • Ispostavite nalog brokeru neposredno, faksom ili na mejl adresu  

Možda vas zanima i