Poštovani klijenti i posetioci vebsajta,

 

U skladu sa preventivnim merama zaštite od daljeg širenja Korona virusa i proglašenim vanrednim stanjem, obaveštavamo vas da će Ovlašćena banka Erste Bank A.D. Novi Sad do daljnjeg prekinuti sa neposrednim prijemom klijenata.

 

Posredstvom ostalih kanala komunikacije ostajemo na raspolaganju svim svojim postojećim i budućim klijentima, a u vezi sa brokerskim poslovima, poslovima ispred Centralnog registra hartija od vrednosti, korporativno agentskim poslovima i poslovima investicionog savetovanja.   

 

Možete nas kontaktirati na:

- mejl adresu  brokeri@erstebank.rs,

- kontakt telefone:  +381 11 2209 181 , +381 11 2209 191 i +381 11 2209 192

 

Vaša Erste Banka

Investirajte na 57 svetskih tržišta u samo šest koraka

Trgovanje hartijama od vrednosti na svetskim tržištima

 • Iskoristite mogućnost trgovanja na najvažnijim svetskim tržištima Pokrivamo 57 relevantnih svetskih tržišta
 • Izvršite dematerijalizaciju sertifikata po povoljnim uslovima Prenos hartija iz papirnog u elektronski oblik sa ciljem ostvarivanja prava iz tih hartija
 • Iskoristite niske troškove transakcija
 • Ispostavljajte naloge za trgovanje u samo šest koraka
 • Na raspolaganju vam je podrška tima ovlašćenih brokera sa dugogodišnjim iskustvom

Putem mreže Erste banke u mogućnosti smo da za klijente ispostavimo naloge na sva relevantna svetska tržišta koja pokriva Erste Group Bank AG

Ispostavite nalog za INO trgovanje u samo šest koraka:

 1. Dođite u najbližu filijalu Erste banke sa originalom lične karte ili pasoša
 2. Sklopite Ugovor o brokerskim poslovima i Aneks ugovora za trgovanje u inostranstvu
 3. Otvorite devizni račun
 4. Otvorite namenski devizni račun za trgovanje u inostranstvu
 5. Prenesite sredstva sa deviznog na namenski devizni račun
 6. Ispostavite nalog brokeru neposredno, faksom ili na mejl adresu

Prodaja sa dematerijalizacijom sertifikata

 • Dođite u najbližu filijalu Erste banke sa originalom lične karte ili pasoša
 • Sklopite Ugovor o brokerskim poslovima i Aneks ugovora za trgovanje u inostranstvu
 • Otvorite devizni račun
 • Otvorite namenski devizni račun za trgovanje u inostranstvu
 • Dostavite nam originale sertifakata o posedovanju finansijskih instrumenata
 • Mi ćemo za vas izvršiti dematerijalizaciju sertifikata o posedovanju finansijskih instrumenata
 • Ispostavite nalog brokeru neposredno, faksom ili na mejl adresu  

Možda vas zanima i