Besplatan račun sa mnogo funkcija

Devizni račun za domaća pravna lica i preduzetnike

  • Obezbedite nesmetano plaćanje uvoza robe i usluga, kao i deviznih plaćanja u zemlji
  • Moderno elektronsko bankarstvo dostupno u svakom momentu
  • Koristite funkcionalan račun bez naknade banke za otvaranje i održavanje računa

Više informacija o deviznom računu za domaća pravna lica i preduzetnike

Otvorite devizni račun za obavljanje usluga platnog prometa u inostranstvu i izaberite usluge koje najviše odgovaraju potrebama vašeg posla

Ukoliko ste domaće pravno lice registrovano kao d.o.o, a.d, preduzetnik ili drugi pravni subjekt, otvorite Erste devizni račun namenjen obavljanju poslova platnog prometa u inostranstvu i deviznih plaćanju u zemlji


Uz vaš devizni račun izaberite usluge koje će pomoći vašem poslovanju:

• Plaćajte uvoz robe i usluga i vršite devizna plaćanje u zemlji, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju i Zakonom o obavljanju spoljnotrgovinskog prometa
• Koristite sve prilive, uključujući i tekući
Podižite efektivu za dnevnice, za službeni put u inostranstvo
• Vršite kupoprodaju deviza u banci po povoljnim uslovima
• Otvarajte račune u valutama koje su predmet kupovine i prodaje na jedinstvenom deviznom tržištu

Proizvod vam je dostupan uz otvoren dinarski račun za obavljanje platnog prometa u zemlji i zahtev za otvaranje deviznog računa.

Možda vas zanima i

Potrebnu dokumentaciju za otvaranje računa za vaše preduzeće možete pogledati Ovde