Potrebna dokumentacija za otvaranje dinarskog i deviznog računa

Za sve pravne subjekte

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa
za a.d, d.o.o, preduzetnike i strana pravna lica

a.d. ili d.o.o PDF (24 KB)
a.d. ili d.o.o. (srpsko-engleski) PDF (40 KB)
Preduzetnici PDF (23 KB)
Strana pravna lica PDF (38 KB)

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa za
ostale pravne subjekte

Zahtevi za otvaranje računa