Trgovanje hartijama od vrednosti - Akcije

Investirajte u akcije vaših omiljenih kompanija

  • Iskoristite mogućnost zarade na razlici u ceni - kapitalna dobit
  • Ostvarite pravo na dividendu Mogućnost ostvarenja dela dobiti kompanije čije akcije posedujete
  • Postanite jedan od vlasnika u kompaniji čije akcije posedujete
  • Iskoristite niske troškove transakcija
  • Na usluzi vam je podrška tima ovlašćenih brokera sa dugogodišnjim iskustvom

Gde i kako da trgujem akcijama?

O akcijama

Možda vas zanima i