Poštovani klijenti i posetioci vebsajta,

 

U skladu sa preventivnim merama zaštite od daljeg širenja Korona virusa i proglašenim vanrednim stanjem, obaveštavamo vas da će Ovlašćena banka Erste Bank A.D. Novi Sad do daljnjeg prekinuti sa neposrednim prijemom klijenata.

 

Posredstvom ostalih kanala komunikacije ostajemo na raspolaganju svim svojim postojećim i budućim klijentima, a u vezi sa brokerskim poslovima, poslovima ispred Centralnog registra hartija od vrednosti, korporativno agentskim poslovima i poslovima investicionog savetovanja.   

 

Možete nas kontaktirati na:

- mejl adresu  brokeri@erstebank.rs,

- kontakt telefone:  +381 11 2209 181 , +381 11 2209 191 i +381 11 2209 192

 

Vaša Erste Banka

Razmišljamo nezavisno i delujemo na međunarodnom nivou, uz podršku lokalnih znanja

Analiza i istraživanje

  • Postanite korisnik izveštaja o bitnim ekonomskim temama, sa fokusom na Centralnu i Istočnu Evropu
  • Informišite se na nezavisan način, o svim dešavanjima i trendovima na tržištima kapitala, bilo da ste investitor ili kompanija čijim se hartijama trguje
  • Na raspolaganju su vam materijali sa visokim standardima kvaliteta i veoma zastupljenim elementima lokalne ekspertize
  • Na usluzi su vam analitičari koji uživaju visoku reputaciju među ekspertima, koja je potvrđena brojnim međunarodnim nagradama

Više informacija o uslugama Analize i istraživanja:

Naša istraživanja i analize

Istraživački tim Erste Grupe ne karakterišu samo visoki standardi kvaliteta, već i veoma zastupljen element lokalne ekspertize. Pored centralnog dela koji se nalazi u Beču, istraživački tim čine i odeljenja u Poljskoj, Češkoj Republici, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Rumuniji i Ukrajini. Bilo da su u pitanju makroekonomska istraživanja, istraživanja tržišta kapitala ili kvantitativna istraživanja, celokupnost poslovanja je integrisana u okviru jedne organizacione jedinice.  

Vaša korist

Istraživački tim Erste Grupe kreira izveštaje o bitnim ekonomskim temama u okviru svojih redovnih aktivnosti, a fokus tih izveštaja je određen prisustvom Erste Grupe - na Centralnu i Istočnu Evropu. Cilj naših istraživačkih aktivnosti je informisanje investitora i kompanija na nezavisan način, o svim dešavanjima i trendovima na tržištima kapitala.

Naša snaga

Analitičari Erste Grupe uživaju visoku reputaciju među ekspertima, koja je potvrđena brojnim međunarodnim nagradama.  

Možda vas zanima i