Razmišljamo nezavisno i delujemo na međunarodnom nivou, uz podršku lokalnih znanja

Analiza i istraživanje

  • Postanite korisnik izveštaja o bitnim ekonomskim temama, sa fokusom na Centralnu i Istočnu Evropu
  • Informišite se na nezavisan način, o svim dešavanjima i trendovima na tržištima kapitala, bilo da ste investitor ili kompanija čijim se hartijama trguje
  • Na raspolaganju su vam materijali sa visokim standardima kvaliteta i veoma zastupljenim elementima lokalne ekspertize
  • Na usluzi su vam analitičari koji uživaju visoku reputaciju među ekspertima, koja je potvrđena brojnim međunarodnim nagradama

Više informacija o uslugama Analize i istraživanja:

Naša istraživanja i analize

Istraživački tim Erste Grupe ne karakterišu samo visoki standardi kvaliteta, već i veoma zastupljen element lokalne ekspertize. Pored centralnog dela koji se nalazi u Beču, istraživački tim čine i odeljenja u Poljskoj, Češkoj Republici, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Rumuniji i Ukrajini. Bilo da su u pitanju makroekonomska istraživanja, istraživanja tržišta kapitala ili kvantitativna istraživanja, celokupnost poslovanja je integrisana u okviru jedne organizacione jedinice.  

Vaša korist

Istraživački tim Erste Grupe kreira izveštaje o bitnim ekonomskim temama u okviru svojih redovnih aktivnosti, a fokus tih izveštaja je određen prisustvom Erste Grupe - na Centralnu i Istočnu Evropu. Cilj naših istraživačkih aktivnosti je informisanje investitora i kompanija na nezavisan način, o svim dešavanjima i trendovima na tržištima kapitala.

Naša snaga

Analitičari Erste Grupe uživaju visoku reputaciju među ekspertima, koja je potvrđena brojnim međunarodnim nagradama.  

Možda vas zanima i