Finansijska tržišta

  • Omogućavamo sigurna ulaganja u državne hartije od vrednosti
  • Nudimo povlašćeni kurs za kupoprodaju deviza
  • Brinemo o vašim hartijama od vrednosti
  • Trgujemo akcijama na inostranom tržištu