Poštovani klijenti i posetioci vebsajta,

 

U skladu sa preventivnim merama zaštite od daljeg širenja Korona virusa i proglašenim vanrednim stanjem, obaveštavamo vas da će Ovlašćena banka Erste Bank A.D. Novi Sad do daljnjeg prekinuti sa neposrednim prijemom klijenata.

 

Posredstvom ostalih kanala komunikacije ostajemo na raspolaganju svim svojim postojećim i budućim klijentima, a u vezi sa brokerskim poslovima, poslovima ispred Centralnog registra hartija od vrednosti, korporativno agentskim poslovima i poslovima investicionog savetovanja.   

 

Možete nas kontaktirati na:

- mejl adresu  brokeri@erstebank.rs,

- kontakt telefone:  +381 11 2209 181 , +381 11 2209 191 i +381 11 2209 192

 

Vaša Erste Banka

Obezbedite devizna sredstva po povoljnim uslovima za nesmetano poslovanje

Inovativni proizvodi koje nudimo, omogućiće vam da se zaštitite od negativne promene kursa i kamate kao jednog od ključnih rizika u poslovnom svetu

Šta je devizno tržište?

Devizno tržište je segment finansijskog tržišta na kome se trguje stranim sredstvima plaćanja – devizama, a kao rezultat sučeljavanja ponude i tražnje za devizama formira se devizni kurs.

Izaberite odgovarajući proizvod prema svojim potrebama