Oslobodite se neizvesnosti oko visine troškova kamata u budućnosti

Kamatni svop

Interest Rate Swap - IRS       

Zamenite promenjive troškove po kreditu za fiksne

Kamatni svop sa Floor-om/Cap-om

Interest Rate swap with Floor/Cap

Osigurajte fiksne troškove po kreditu