Kamatni svop sa Floor-om/Cap-om (Interest Rate Swap - IRS with Floor/Cap)

Osigurajte fiksne troškove po kreditu

  • Oslobodite se neizvesnosti kretanja promenjive kamatne stope i plaćajte fiksnu kamatnu stopu
  • Obezbedite u potpunosti stabilne i unapred poznate troškove kredita
  • Izbegnite troskove u slučaju negativnog EURIBORA-a

Prednosti zaključenja Kamatnog svopa sa Floor-om/Cap-om

  1. Izbegnite velike troškove u slučaju negativnog EURIBOR-a, tako što ćete fiksirati varijabilne troškove na 0% 
  2. Eliminišite kamatni rizik jer se promenjiva kamata po kreditu (EURIBOR) zamenjuje fiksnom
  3. Obezbedite stabilne i predvidive novčane tokove, jer su buduća plaćanja po osnovu kamate unapred poznata
  4. Izbegnite potencijalni gubitak koji može nastati usled rasta kamatnih stopa kod kredita sa promenjivom kamatnom stopom

Šta je kamatni svop sa Floor-om/Cap-om

Kamatni svop sa Floor-om ili Cap-om predstavlja nadogradnju standardnog kamatnog svopa sa limitiranjem promenjive kamatne stope koja se plaća u transakciji kamatnog svopa. Obračun kamatnih tokova i zaključenje same transakcije je identično kao i u slučaju standardnog kamatnog svopa sa razlikom da klijent dodatno na primer fiksira maksimalni iznos EURIBOR kamatne stope koja se plaća odnosno dobija.
Najčešći primer je da se u slučaju da kada klijent zaključuje kamatni svop za kredit kod koga je Euribor limitiran na 0% onda u cilju potpunog eliminisanja uticaja promenjive komponente cene i usklađivanja novčanih tokova kamatnog svopa i kredita dodatno i kamatni svop nadograđuje sa limitiranjem Euribor-a na 0%.
 

Za zaključenje transakcije potrebno je da:

Otvorite račun u Erste banci

Potpišete Okvirni ugovor

Popunite Upitnik za procenu kategorije klijenta

Dobijete odobrenje limita (iznos i rok)

Rizici povezani s finansijskim instrumentom

Ograničava se mogućnost učestvovanja u padu kamatnih stopa.

Promena  tržišnih kamatnih stopa može dovesti do pada tržišne vrednosti kupljenog  finansijskog instrumenta.

Prodaja kupljenog finansijskog intrumenta može dovesti do dodatnih troškova, u zavisnosti od stanja na tržištu.

Ukoliko ste zainteresovani za proizvod ili su vam potrebne dodatne informacije kontaktirajte nas ili pošaljite upit

Možda vas zanima i

Kamatni svop

Interest Rate Swap - IRS      

Zamenite promenjive troškove po kreditu za fiksne

Zaštita od deviznog rizika

Ne dozvolite da neizvesnost kretanja kursa naruši vaše stabilno poslovanje.

Edukativni materijal