Ne dozvolite da neizvesnost promene kursa naruši vaše stabilno poslovanje

Terminska kupoprodaja deviza na budući datum - Devizni forvard

Razmena novčanih sredstava na budući datum.

 

Terminska kupovina deviza na budući datum - Pokriveni forvard     

Uplata dinara na dan zaključenja.

 

Devizni svop

 

Upravljajte likvidnošću bez uticaja promene deviznog kursa.

 

Edukativni materijal