Poštovani klijenti i posetioci vebsajta,

 

U skladu sa preventivnim merama zaštite od daljeg širenja Korona virusa i proglašenim vanrednim stanjem, obaveštavamo vas da će Ovlašćena banka Erste Bank A.D. Novi Sad do daljnjeg prekinuti sa neposrednim prijemom klijenata.

 

Posredstvom ostalih kanala komunikacije ostajemo na raspolaganju svim svojim postojećim i budućim klijentima, a u vezi sa brokerskim poslovima, poslovima ispred Centralnog registra hartija od vrednosti, korporativno agentskim poslovima i poslovima investicionog savetovanja.   

 

Možete nas kontaktirati na:

- mejl adresu  brokeri@erstebank.rs,

- kontakt telefone:  +381 11 2209 181 , +381 11 2209 191 i +381 11 2209 192

 

Vaša Erste Banka

Ne dozvolite da neizvesnost promene kursa naruši vaše stabilno poslovanje

Nudimo vam rešenja za zaštitu od deviznog rizika

Terminska kupoprodaja deviza na budući datum - Devizni forvard

Razmena novčanih sredstava na budući datum.

 

Terminska kupovina deviza na budući datum - Pokriveni forvard     

Uplata dinara na dan zaključenja.

 

Devizni svop

 

Upravljajte likvidnošću bez uticaja promene deviznog kursa.

 

Edukativni materijal