Zaštitite se od nepovoljnog kretanja deviznog kursa

Terminska kupoprodaja deviza/ Devizni forvard

  • Fiksirajte kurs po kome ćete kupiti ili prodati devize na budući datum
  • Obezbedite stabilne novčane prilive i odlive
  • Osigurajte izvesnije planiranje finansijskih rezultata

Prednosti terminske kupoprodaje deviza

  1. Zaštitite se od deviznog rizika - unapred dogovorite devizni kurs
  2. Obezbedite stabilne i predvidive novčane tokove jer su buduća plaćanja i prilivi izraženo u dinarima po osnovu uvozno izvoznih poslova unapred poznati
  3. Izbegnite potencijalni gubitak koji može nastati usled nepovoljne promene deviznog kursa

Šta je devizni forvard?

Devizni forvard predstavlja kupoprodaju deviza na ugovoreni izabrani datum u budućnosti po unapred dogovorenom i fiksiranom kursu. Razmena (uplata/isplata) dinara i deviza se obavlja u budućnosti na prethodno ugovoreni datum. Kurs po kome se obavlja kupoprodaja deviza se naziva terminski ili forvard kurs.

 

Za zaključenje transakcije potrebno je da:

Otvorite račun u Erste banci

Potpišete Okvirni ugovor

Popunite Upitnik za procenu kategorije klijenta

Dobijete odobrenje limita (iznos i rok)

U mesecu januaru izvozite robu u vrednosti od 100.000 evra sa ugovaranjem naplate robe u februaru. Za mesec dana od isporuke do naplate robe kurs dinara prema evru može da varira što unosi neizvesnost u poslovanje i planiranje pogotovo ako se ima u vidu da veći deo svojih obaveza plaćate u domaćoj valuti - dinarima.

Da bi se zaštititili od deviznog rizika zaključujete terminski ugovor odmah u januaru prilikom čega se fiksira kurs po kome ćete prodati 100.000 evra u februaru naplaćenih izvozom . Na taj način ćete eliminisati potencijalni gubitak od nepovoljnog kretanja deviznog kursa.

Sa druge strane ako ste uvoznik robe gde imate plaćanja ka inostranstvu u nekom budućem periodu možete unapred zaključiti terminski ugovor kojim ćete dogovoriti i fiksirati kurs po kome ćete u nekom izabranom budućem trenutku kad Vam bude trebalo, kupiti evre za izmirenje svojih obaveza. Na taj način se oslobađate rizika da će doći do pada vrednosti dinara i samim tim povećanja troskova za plaćanje uvežene robe ili usluge.

Rizici povezani s finansijskim instrumentom

Ograničava se mogućnost učestvovanja u padu deviznog kursa u slučaju kupovine deviza, odnosno mogućnost učestvovanja u rastu deviznog kursa u slučaju prodaje deviza.

Promena  tržišnog deviznog kursa može dovesti do pada tržišne vrednosti kupljenog  finansijskog instrumenta.

Prodaja kupljenog finansijskog intrumenta može dovesti do dodatnih troškova, u zavisnosti od stanja na tržištu.

Ukoliko ste zainteresovani za proizvod ili su vam potrebne dodatne informacije kontaktirajte nas ili pošaljite upit

Možda vas zanima i

Terminska kupovina deviza na budući datum - Porkiveni forvard

Uplata dinara na dan zaključenja

Devizni svop

 

Upravljajte likvidnošću bez uticaja promene deviznog kursa

Zaštita od kamatnog rizika

Oslobodite se neizvesnosti oko visine troškova kamata u budućnosti.