Zaštitite se od nepovoljnog kretanja deviznog kursa obezbeđenjem dinarskog pokrića za kupovinu deviza

Terminska kupovina deviza sa pokrićem - Pokriveni forvard

  • Iskoristite dodatne povoljnosti kod kursa
  • Obezbedite stabilne novčane prilive i odlive
  • Osigurajte izvesnije planiranje finansijskih rezultata

Prednosti terminske kupovine deviza

  1. Zaštitite se od deviznog rizika - unapred dogovorite devizni kurs
  2. Obezbedite stabilne i predvidive novčane tokove jer su buduća plaćanja izraženo u dinarima po osnovu uvoznih poslova unapred poznati
  3. Izbegnite potencijalni gubitak koji može nastati usled nepovoljne promene deviznog kursa

Šta je pokriveni forvard?

Pokriveni forvard predstavlja kupovinu deviza po unapred dogovorenom i fiksiranom kursu gde klijent dinarska sredstva (pokriće) uplaćuje na dan zaključenja transakcije a kupljenim devizama raspolaže na ugovoreni datum u budućnosti.
Ovaj proizvod poznat je i pod nazivom kvazi forvard ili forvard sa pokrićem. Pokriveni forvard takođe pruža mogućnost klijentima ugovaranja i fiksiranja deviznog kursa za kupovinu deviza na budući datum, ali zahteva angažovanje i polaganje dinarskih sredstava odmah po zaključenju ugovora dok to nije slučaj kod standardnog deviznog forvarda. 
 

Za zaključenje transakcije potrebno je da:


Otvorite račun u Erste banci
Potpišete Okvirni ugovor

Za razliku od standardnog deviznog forvarda gde se razmena novčanih sredstava dinara i deviza dešava u budućnosti na ugovoreni datum u slučaju pokrivenog forvarda dinare neophodne za kupovinu deviza obezbeđujete u momentu zaključenja transakcije dok devize dobijate na ugovoreni budući datum.

Kurs se dogovara i fiksira kao i u slučaju standardnog deviznog forvarda na dan zaklučenja transakcije.

Rizici povezani s finansijskim instrumentom

Ograničava se mogućnost učestvovanja u padu deviznog kursa u slučaju kupovine deviza, odnosno mogućnost učestvovanja u rastu deviznog kursa u slučaju prodaje deviza.

Promena tržišnog deviznog kursa može dovesti do pada tržišne vrednosti kupljenog finansijskog instrumenta.

Prodaja kupljenog finansijskog intrumenta može dovesti do dodatnih troškova, u zavisnosti od stanja na tržištu.

Ukoliko ste zainteresovani za proizvod ili su vam potrebne dodatne informacije kontaktirajte nas ili pošaljite upit

Možda vas zanima i

Terminska kupoprodaja deviza na budući datum

Devizni forvard

Razmena novčanih sredstava na budući datum

Devizni svop

 

Upravljajte likvidnošću bez uticaja promene deviznog kursa

Zaštita od kamatnog rizika

Oslobodite se neizvesnosti oko visine troškova kamata u budućnosti.