Kupite danas devize i prodajte ih na budući datum, po unapred dogovorenim uslovima

Devizni svop (FX Swap)

  • Zaštitite se od deviznog rizika
  • Upravljajte svojom likvidnošću bez rizika kursa

Prednosti zaključenja deviznog svopa

  1. Zaštitite se od deviznog rizika - unapred dogovorite devizni kurs po kome se kupuje i prodaje valuta na budući datum
  2. Obezbedite stabilne i predvidive novčane tokove jer su buduća unapred poznati zbog fiksiranja kursa kupovine i prodaje valute
  3. Izbegnite potencijalni gubitak koji može nastati usled nepovoljne promene deviznog kursa
  4. Zamenite valutu koja vam privremeno ne treba za valutu koja vam je potrebna bez uticaja promene kursa

Šta je devizni svop?

Devizni svop je proizvod gde klijent sa bankom ugovara istovremeno kupovinu i prodaju jedne valute za drugu na dva različita datuma po unapred dogovorenim i fiksiranim kursevima.
Putem ovog proizvoda klijent je u prilici da proda (zameni) valutu koju trenutno ima viška za drugu valutu koja mu je potrebna uz istovremeno ugovaranje povraćaja (kupovine) valute koju je predhodno prodao na ugovoreni budući datum po ugovorenim fiksiranim kursevima čime se neutrališe uticaj promene deviznog kursa na povraćaj (kupovinu) prethodno prodate valute.
Devizni svop predstavlja dve istovremene kupoprodaje deviza ali se putem njega upravlja likvidnošću i u osnovi ovog proizvoda se nalazi plasman (prodaja) sredstava kojima klijent trenutno raspolaže i pozajmica (kupovina) nedostajućih sredstava.

Za zaključenje transakcije potrebno je da:


Otvorite račun u Erste banci

Potpišete Okvirni ugovor

Popunite Upitnik za procenu kategorije klijenta

Dobijete odobrenje limita (iznos i rok)

Očekujete priliv eur-a za mesec dana medjutim za plaćanje dospelih obaveza potrebna su vam odmah devizna sredstva.
Kako bi nadomestili trenutni nedostatak eur likvidnosti zaključujete svop ugovor po kome danas kupujete eur-e po tekućem tržišnom kursu i istovremeno prodajete te iste eur-a za mesec dana po terminskom kursu koji se ugovara i fiksira na dan zaključenja svop ugovora.

Na ovaj način ste menjali (svopovali) valutu kojom trenutno raspolažete (dinare) za valutu koja vam nedostaje (eur-e) i time rešili privremeni nedostak eur likvidnosti uz neutralisanje rizika promene deviznog kursa . U slučaju da ste trajno kupili eur-e i sa druge strane čekali da prodate eur-e iz očekivanog priliva bili biste izloženi neizvesnosti promene deviznog kursa.

Jedan od primera korišćenja deviznog svopa je i situacija gde raspolažete viskom dinara ali postoji bojazan slabljenja dinara zbog čega se odlučujete da menjate (svopujete) dinare za eure koje ulažete u državne dužničke hartije da bi ostvarili određeni prinos da bi nakon isteka ulaganja i svopa po unapred dogovorenom i fiksiranom kurs prodali eur-e i povratili dinare koji su vam potrebni za plaćanje dinarskih obaveza.

Rizici povezani s finansijskim instrumentom

Ograničava se mogućnost učestvovanja u padu deviznog kursa u slučaju kupovine deviza, odnosno mogućnost učestvovanja u rastu deviznog kursa u slučaju prodaje deviza.

Promena  tržišnog deviznog kursa može dovesti do pada tržišne vrednosti kupljenog  finansijskog instrumenta.

Prodaja kupljenog finansijskog intrumenta može dovesti do dodatnih troškova, u zavisnosti od stanja na tržištu.

Ukoliko ste zainteresovani za proizvod ili su vam potrebne dodatne informacije kontaktirajte nas ili pošaljite upit

Možda vas zanima i

Terminska kupoprodaja deviza na budući datum - Devizni forvard

Razmena novčanih sredstava na budući datum

Terminska kupovina deviza na budući datum - Pokriveni forvard

Uplata dinara na dan zaključenja

Zaštita od kamatnog rizika

Oslobodite se neizvesnosti oko visine troškova kamata u budućnosti.