Kamatni svop (Interest Rate Swap - IRS)

Zamenite promenjive troškove iz kredita za fiksne

  • Oslobodite se neizvesnosti kretanja promenjive kamatne stope i plaćajte samo fiksnu stopu
  • Obezbedite u potpunosti stabilne i unapred poznate troškove kredita

Prednosti zaključenja proizvoda kamatnog svopa

  1. Eliminišite kamatni rizik, jer se promenjiva kamata po kreditu (EURIBOR) zamenjuje fiksnom
  2. Obezbedite stabilne i predvidive novčane tokove, jer su buduća plaćanja po osnovu kamate unapred poznata
  3. Izbegnite potencijalni gubitak koji može nastati usled rasta kamatnih stopa, kod kredita sa promenjivom kamatnom stopom

Šta je kamatni svop?

Kamatni svop predstavlja transakciju u kojoj banka klijentu isplaćuje promenjivu kamatu (EURIBOR) dok klijent banci plaća fiksnu kamatu obračunato na ugovoren iznos transakcije tzv glavnice koja se ne razmenjuje već samo služi za obračun kamate. Iznos transakcije tzv glavnica je identična glavnici iz kredita kako bi obračuni kamate u kamatnom svopu i kreditu bili jednaki.
Krajnji efekat transakcije je da se deo kamate koju klijent plaća u kreditu a rezultat je promenjive komponente cene (EURIBOR) nadoknađuje kroz kamatonosni svop tako da je ukupni neto rezultat (kredit + kamatonosni svop) fiksna obaveza (kamata) koja je jednaka zbiru fiksne margine iz kredita i fiksne kamate iz kamatonosnog svopa.

Za zaključenje transakcije potrebno je da:

Otvorite račun u Erste banci

Potpišete Okvirni ugovor

Popunite Upitnik za procenu kategorije klijenta

Dobijete odobrenje limita (iznos i rok)

Rizici povezani s finansijskim instrumentom

Ograničava se mogućnost učestvovanja u padu kamatnih stopa.

Promena  tržišnih kamatnih stopa može dovesti do pada tržišne vrednosti kupljenog  finansijskog instrumenta.

Prodaja kupljenog finansijskog intrumenta može dovesti do dodatnih troškova, u zavisnosti od stanja na tržištu.

Ukoliko ste zainteresovani za proizvod ili su vam potrebne dodatne informacije kontaktirajte nas ili pošaljite upit

Možda vas zanima i

Kamatni svop sa - Floor-om/Cap-om

Interest Rate Swap - IRS with Floor/Cap

Obezbedite sebi fiksne troškove po kreditu umesto varijabilnih.

Zaštita od deviznog rizika

Ne dozvolite da neizvesnost kretanja kursa naruši vaše stabilno poslovanje.