Ukoliko planirate kupoprodaju preduzeća računajte na našu podršku. Na raspolaganju vam je iskusan tim koji će vam pružiti pravi savet pri svakoj investicionoj odluci

Investiciono bankarstvo

Nudimo vam savetodavne usluge u oblasti investicionog bankarstva, koje se odnose na:

Tržište kapitala

Imamo dugačku istoriju strukturiranja kompleksnih finansijskih rešenja na tržištima kapitala. Možete se osloniti na naše eksperte, koji raspolažu dugogodišnjim internacionalnim iskustvom i detaljnim poznavanjem lokalnih prilika i zakona.

ECM (Erste Capital Markets)  se sastoji od:        

  1. Dva glavna izvršna tima situirana u Beču i Pragu
  2. Lokalnih timova koji deluju u svim državama u kojima je Erste Grupa prisutna:

Austrija

Češka

Slovačka

Mađarska

Poljska

Slovenija

Srbija

Rumunija

Turska

 

 

Spajanja i preuzimanja

Naš M&A (Mergers and Acquisitions) tim, deo M&A tima Erste Grupe, nudi širok spektar usluga, koje su tako dizajnirane da odgovoraju na vaše najspecifičnije zahteve.

Nudimo kompletne savetodavne usluge  prilikom transakcija u raznim industrijskim sektorima. Naše oblasti ekspertize su:
         Savetovanje kupaca (Buy-side advisory)
         Savetovanje prodavaca (Sell-side advisory)
         Spajanja (Mergers)
         Privatizacije
         Zajednički poduhvati (Joint ventures)
         Javne ponude za preuzimanje (Public takeover offers)

 

 

Naš tim vam pruža:

  1. Visok nivo stručnosti
  2. Detaljan fokus na sve vaše potrebe
  3. Superioran kvalitet usluge

Možda vas zanima i