Vaša Kastodi banka

Na osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti od 27.04.2007. godine, Erste Bank a.d. Novi Sad je dobila dozvolu za obavljanje delatnosti Kastodi banke

Izaberite odgovarajuću uslugu za vaše potrebe