Poštovani klijenti i posetioci vebsajta,

 

U skladu sa preventivnim merama zaštite od daljeg širenja Korona virusa i proglašenim vanrednim stanjem, obaveštavamo vas da će Ovlašćena banka Erste Bank A.D. Novi Sad do daljnjeg prekinuti sa neposrednim prijemom klijenata.

 

Posredstvom ostalih kanala komunikacije ostajemo na raspolaganju svim svojim postojećim i budućim klijentima, a u vezi sa brokerskim poslovima, poslovima ispred Centralnog registra hartija od vrednosti, korporativno agentskim poslovima i poslovima investicionog savetovanja.   

 

Možete nas kontaktirati na:

- mejl adresu  brokeri@erstebank.rs,

- kontakt telefone:  +381 11 2209 181 , +381 11 2209 191 i +381 11 2209 192

 

Vaša Erste Banka

Kastodi banka kontakti

Srbija, Centralna i Istočna Evropa

Kontakti Kastodi banka Srbija

Saša Mandić

Direktor direkcije za kastodi poslove

Broj telefona: +381 (0)11 201 50 55
Fax: +381 (0)21 489 06 65
Mejl adresa: Sasa.Mandic

Marija Lazović

Viši stručni saradnik Broker

Broj telefona: +381 (0)11 201 50 49
Fax: +381 (0)21 489 06 65
Mejl adresa: Marija.Lazovic

Nikola Đurović

Stručni saradnik Kontrolor

Broj telefona: +381 (0)11 201 50 56
Fax: +381 (0)21 489 06 65
Mejl adresa: Nikola.Djurovic

Kontakti Kastodi banka Centralna i Istočna Evropa

Austria

Gertrud Hadrany
Custody Relationship
Phone: +43 5 01 001 72 12
E-mail: Gertrud.Hadrany

Hungary

Magdolna Nagy
Head of Custody Services
Phone: +36 1 235 58 12
E-mail: Magdolna.Nagy

Croatia

Sabina Hodžić
Head of Custody Services
Phone: +385 72 37 15 95
E-mail: shodzic@erstebank.com

Romania

Vasile Cristian Pascu
Deputy General Executive Manager
Phone: +40 21 313 10 30
E-mail: Vasile.Cristian.Pascu

Czech Republic

Richard Baran
Custody Primary Contact
Phone: +42 0 224 99 59 50
E-mail: Richard.Baran

Slovakia

Andrea Ondruskova
Bank Relations, Custody & Funds Administration
Phone: +421 2 4862-5479
E-mail: ondruskova.andrea@slsp.sk

Montenegro

Danka Krgović
Bank Relations, Custody & Funds Administration
Phone: +382 20 440 497
E-mail: dkrgovic@erstebank.me

Macedonia

Borche Shuleski
Head of Treasury Management Division
Phone: +389 3200 544
E-mail: Borche.shuleski@sparkasse.mk