Kastodi banka kontakti

Srbija, Centralna i Istočna Evropa

Kontakti Kastodi banka Srbija

Saša Mandić

Direktor direkcije za kastodi poslove

Broj telefona: +381 (0)11 201 50 55
Fax: +381 (0)21 489 06 65
Mejl adresa: Sasa.Mandic

Marija Lazović

Viši stručni saradnik Broker

Broj telefona: +381 (0)11 201 50 49
Fax: +381 (0)21 489 06 65
Mejl adresa: Marija.Lazovic

Nikola Đurović

Stručni saradnik Kontrolor

Broj telefona: +381 (0)11 201 50 56
Fax: +381 (0)21 489 06 65
Mejl adresa: Nikola.Djurovic

Kontakti Kastodi banka Centralna i Istočna Evropa

Austria

Gertrud Hadrany
Custody Relationship
Phone: +43 5 01 001 72 12
E-mail: Gertrud.Hadrany

Hungary

Magdolna Nagy
Head of Custody Services
Phone: +36 1 235 58 12
E-mail: Magdolna.Nagy

Croatia

Anamarija Smolić
Head of Custody Services
Phone: +385 62 37 13 44
E-mail: Anamarija.Smolic

Romania

Vasile Cristian Pascu
Deputy General Executive Manager
Phone: +40 21 313 10 30
E-mail: Vasile.Cristian.Pascu

Czech Republic

Richard Baran
Custody Primary Contact
Phone: +42 0 224 99 59 50
E-mail: Richard.Baran

Slovakia

Milos Novak
Relationship Manager / Custody & Treasury Support
Phone: +421 2 5850 53 83
E-mail: Milos.Novak