Trgovanje hartijama o vrednosti

Zašto da i vi nemate svog brokera, trgujte vlasničkim i dužničkim hartijama od vrednosti (akcijama, obveznicama,...)

O Erste brokerima

  • Tržišni smo lideri po značajnom učešću u ukupnom plasmanu na Beogradskoj berzi.
  • Aktivno smo učestvovali u realizaciji najzahtevnijih i najvećih tržišnih transakcija.
  • Zastupamo portfelj klijenata koji obuhvata imena najvećih svetskih institucionalnih investitora, koji su posredstvom naših brokera prisutni i aktivni na finansijskom tržištu Srbije.
  • Trgujemo za vas hartijama stranih izdavalaca na najrelevantnijim svetskim tržištima, posredstvom centrale Erste banke u Beču i značajnih filijala u Londonu i Njujorku.
  • Učestvovali smo u realizaciji najkompleksnijih projekta dokapitalizacije, agenta emisije, kao i sedamdeset javnih ponuda za preuzimanje, za velik broj domaćih i internacionalnih kompanija, a čija je ukupna vrednost bila preko milijardu evra.
     

Izaberite odgovarajući proizvod za vaše potrebe

Akcije

Investirajte u akcije vaših omiljenih kompanija.

Obveznice i Zapisi trezora RS

Izaberite sigurnu investiciju sa zagarantovanim prinosom.

Trgovanje sa hartijama od vrednosti na svetskim tržištima

Investirajte na svim svetkim tržištima u samo šest koraka.