Mala preduzeća i preduzetnici

  • Učinite svakodnevno poslovanje efikasnijim
  • Iskoristite nove poslovne mogućnosti
  • Otvorite dinarski ili devizni račun za pravna lica i preduzetnike
  • Sigurna onlajn plaćanja

Izmene u obavljanju platnog prometa sa inostranstvom od 1. aprila 2021. možete videti ovde.