Informativni kalkulator

Valuta kredita

Tip kamatne stope

Anuitet ili na rate

Periodičnost otplate glavnice

Iznos kredita

Rok kredita

u mesecima

Margina - fiksni deo kamatne stope

%

Varijabilni deo kamatne stope

%

Nominalna kamatna stopa

%

Procenat fiksne mesečne otplate

%

Srednji kurs dinara

Dodaj druge uplate (naknade/troškove)

Rezultat

Kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujući za Banku.

Kalkulator uticaja pretpostavljene promene nominalne kamatne stope i/ili kursa dinara možete videti na sledećem linku NBS kalkulatorahttps://calculator.nbs.rs/WebSite/SerCyrl/FinancialCalculator/KreditUticajPromene.aspx