Cash In bankomati
za uplatu pazara
i gotovine

Cash In bankomati
za uplatu pazara
i gotovine

Šta je Cash In bankomat

Cash In bankomat je uređaj na kom možete uplatiti novac u dinarima,
što je posebno korisno za preduzetnike i pravna lica, koji žele da na brz i jednostavan način uplate svoj dnevni pazar.

Koje su prednosti uplate na Cash In bankomatu?

Prilikom posete Erste filijali i u okviru samouslužne zone dostupne 24/7, možete na brz i jednostavan način da uplatite pazar ili gotovinu u RSD, bez provizije. 

Cash In bankomati za fizička lica

  • Uplate gotovog novca na uplatnom bankomatu se vrše bez provizija i naknade i potpuno su besplatne.
  • Uplaćena sredstva su odmah raspoloživa na računu vezanom za debitnu rsd platnu karticu putem koje se vrši uplata na bankomatu. Uređaj je dostupan 24h/7, odnosno uplate je moguće vršiti i van radnog vremena filijale.
  • Usluga uplata gotovine u RSD na Cash In bankomatima namenjena je klijentima Erste banke (fizička lica) korišćenjem debitne RSD platne kartice (Visa, Mastercard, Dinacard).

Cash In bankomati za pravna lica

  • Ne morate da čekate u redovima, čime štedite svoje vreme, kao ni da popunjavate nalog za uplatu, jer slip izvršene uplate predstavlja zamenu naloga za uplatu.
  • Ukoliko uplatu izvršite radnim danom od 7 do 19 časova i subotom od 7 do 15 časova, sredstva će biti odmah raspoloživa na vašem računu.
  • Pristup Cash In bankomatu dobijate korišćenjem Visa Business Electron debitne kartice, namenjene isključivo uplati pazara, koju izdajemo bez naknade.

Gde možete pronaći Erste Cash In bankomate?

Erste Cash In bankomati su vam dostupni na sledećim lokacijama:

Kako se koristi Cash In bankomat?

Najčešća pitanja i odgovori

U nastavku možete videti najčešća pitanja i odgovore u vezi korišćenja usluge Cash In bankomata.

Pravna Lica

Ukoliko uplate izvršite radnim danom od 7 do 19 časova, odnosno subotom od 7 do 15 časova, iznos koji uplatite biće odmah proknjižen i dostupan za dalju potrošnju. 

Iznosi uplaćeni van navedenog vremena biće vidljivi na računu i dostupni narednog radnog dana.

Fizička Lica

Uplaćena sredstva su odmah raspoloživa na računu vezanom za debitnu rsd platnu karticu putem koje se vrši uplata na bankomatu.

Pravna Lica

U okviru jedne transakcije, možete da položite najviše 200 novčanica (odnosno da uplatite najviše 1.000.000 RSD, ukoliko su svi apoeni od 5.000 RSD). 

Ukoliko želite da uplatite više, potrebno je da obavite više transakcija.

Fizička Lica

Uplatu na račun je moguće vršiti u okviru definisanih limita:

• Iznos pojedinačne uplate I ukupan dnevni iznos max. rsd 100.000,00;

• U okviru 10 dana limit je u iznosu zbirno protivvrednost eur 15.000;

• Broj transakcija max. 10 dnevno.

Uplate gotovog novca na Cash in bankomatu obavljaju se bez naknade.

Uređaj je dostupan 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji, odnosno novac možete uplatiti i van radnog vremena filijale.

Moguće je deponovati isključivo papirni novac, u dinarima.

Ukoliko se prilikom uplate utvrdi da je kvalitet novčanice upitan ili postoji sumnja na falsifikat, uređaj će zadržati tu novčanicu i odštampati slip (račun). 

Nakon fizičke provere novčanice i potvrde da je autentična, iznos će biti uplaćen na račun klijenta. 

Reklamaciju za zadržane novčanice možete podneti u filijali. 

Možda vas zanima i