Koristite dodatna sredstva bez kamate, za jednostavno plaćanje svakodnevnih obaveza

Visa Business Charge kreditna kartica

 • Plaćajte bez kamate, ukoliko izmirujete obaveze blagovremeno
 • Uživajte u bezbednom plaćanju putem interneta
 • Zakoračite u VISA svet pogodnosti

Benefiti korišćenja Visa Business Charge kartice

Na raspolaganju vam je međunarodna kartica za plaćanje roba i usluga, u zemlji i inostranstvu, u okviru definisanih mesečnih limita

 • Koristite dodatna sredstva bez kamate, ukoliko obaveze u toku jednog obračunskog perioda (mesec dana) izmirujete do 15-og u narednom mesecu
 • Lako podižite gotovinu na svim bankomatima, sa oznakom VISA, u zemlji i inostranstvu
 • Ne brinite za sigurnost svojih sredstava, čip (chip) kartica povećava bezbednost i gotovo u potpunosti onemogućava zloupotrebu
 • Bezbedno plaćajte putem interneta uz Verified by Visa
 • Na raspolaganju su vam i usluge PayPal servisa
 • Iskoristite mogućnost ovlašćenja neograničenog broja korisnika
 • Račun će vam stizati svakog meseca, na adresu firme, zajedno sa specifikacijom troškova pojedinačnih korisnika

Proizvod vam je dostupan uz otvoren dinarski transakcioni račun u banci.  

Kako ugovoriti Visa Business Charge karticu?

 

 • Banka izdaje karticu na zahtev pravnog lica i to licima navedenim u Zahtevu za izdavanje VISA Business kartice.
 • Zahtev za izdavanje VISA Business kartice podnosi ovlašćeno lice za zastupanje pravnog lica.
 • Zahtev sadrži opšte i finansijske podatke o podnosiocu zahteva, kao i podatke o ovlašćenim korisnicima za koje se traži izdavanje kartice, uključujući ukupni limit i limite pojedinih ovlašćenih korisnika.
 • Uz zahtev, podnosilac prilaže i svu potrebnu dokumentaciju na osnovu koje Banka donosi Odluku o izdavanju kartice.  

Potrebna dokumentacija

 • 'Zahtev za izdavanje VISA Business kartice'
 • Rešenje o registraciji sa svim promenama
 • Osnivački akt i statut preduzeća
 • Izvod iz registra organa nadležnog za poslove statistike (statistički obrazac RJR)
 • Finansijski izveštaji (završni računi) za poslednja 2 obračunska perioda
 • Karton deponovanih potpisa
 • PIB
 • Menično ovlašćenje + ugovorno ovlašćenje

Možda vas zanima i

Visa business Electron debitna kartica

Pojednostavite plaćanje svakodnevih obaveza vaše firme.  

NetBanking aplikacija za pravna lica i preduzetnike

Realizujte celokupni platni promet uz pomoć računara, bez čekanja redova.

Nestanak ili gubitak kartice možete prijaviti pozivom na broj telefona 021/ 677-21-16, od 0h do 24h, 365 dana u godini.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na besplatan Erste telefon 0800 201 201 ili na mejl adresu Info.EBS