Pojednostavite plaćanje svakodnevnih obaveza svoje firme

Visa Business Classic debitna kartica

 • Obezbedite sigurnost svojih sredstava uz čip (chip) karticu
 • Vaša sredstva su vam dostupna u svakom trenutku, bilo gde u svetu – 24/7
 • Aktivirajte karticu za obavljanje transakcija na internetu i uživajte u pogodnostima savremenog poslovanja

Benefiti korišćenja Visa Business Classic kartice

Na raspolaganju vam je međunarodna debitna kartica, vezana za dinarski račun firme koja vam omogućava jednostavna plaćanja i podizanje gotovine, u zemlji i inostranstvu

 • Brzo i jednostavno plaćajte svoje troškove reprezantacije, poslovnih putovanja, voznog parka, sitnog inventara i sličnih
 • Raspolažite svojim sredstvima bilo gde u svetu - tokom 24 časa, 7 dana u nedelji u okviru definisanih limita
 • Lako podižite gotovinu na svim bankomatima sa oznakom VISA, bilo da ste u zemlji ili inostranstvu
 • Transakcije koje izvršite u inostranstvu platićete sa tekućeg računa vaše firme u dinarima, po prodajnom kursu banke
 • Ukoliko želite, promenite PIN broj na Erste bankomatima
 • Iskoristite mogućnost davanja ovlašćenja neograničenom broju korisnika i preuzimanja kartica vezanih za partiju vaše firme
 • Uštedite vreme i proveravajte stanje i promet na svom računu putem usluga elektronskog bankarstva
 • Izvod o transakcijama i stanju računa možemo vam dostaviti na adresu vaše firme

Proizvod vam je dostupan uz otvoren dinarski transakcioni račun u banci.

Kako da dobijete Visa Business Classic debitnu karticu?

1

Karticu izdajemo na zahtev pravnog lica i to licima navedenim u "Zahtevu za izdavanje Visa Business kartice". Zahtev za izdavanje Visa Business kartice podnosi ovlašćeno lice za zastupanje pravnog lica.

2

Zahtev sadrži opšte i finansijske podatke o podnosiocu zahteva, kao i podatke o ovlašćenim korisnicima za koje se traži izdavanje kartice, uključujući ukupni limit i limite pojedinih ovlašćenih korisnika.

3

Uz zahtev, podnosilac prilaže i svu potrebnu dokumentaciju na osnovu koje se donosi odluka o izdavanju kartice.

Možda vas zanima i

Nestanak ili gubitak kartice možete prijaviti pozivom na broj telefona 021/ 677-21-16, od 0h do 24h, 365 dana u godini.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na besplatan Erste telefon 0800 201 201 ili na mejl adresu Info.EBS