Lizing automobila

Potreban vam je automobil i pitate se koji je najoptimalniji model finansiranja.
Obratili ste se na pravu adresu, rešenje za vas je lizing!

Odaberite automobil koji ste zeleli i obratite nam se da vam napravimo ponudu po meri. Tokom trajanja ugovora, koristićete vozilo i otplaćivati ga po unapred definisanim ratama, a isplatom poslednje rate postajete vlasnik vozila. Finansiramo sve vrste putničkih vozila od ovlašćenih distributera bez obzira na marku i tip.

U mogućnosti smo da Vam ponudimo finansiranje jednog ili više vozila u zavisnosti od potreba uz pravo opcije otkupa po isteku perioda otplate.

Koje su prednosti finansiranja vozila putem lizinga?

  • Povoljni uslovi finansiranja
  • Jednostavna procedura za odobrenje
  • Minimalna dokumentacija
  • Minimalno početno ulaganje
  • Fleksibilnost prilikom odobrenja zahteva
  • Kasko osigurano vozilo tokom trajanja ugovora o lizinga

Ko sve može biti primalac lizinga

Ponuda po meri

Kako bismo kreirali optimalnu ponudu prema vašim željama i mogućnostima, pošaljite nam ponudu dobavljača ili odaberite neku od akcija u saradnji sa našim partnerima. 

 

U najkraćem roku dostavićemo vam najbolje rešenje.
Kao specijalisti u polju finansiranja vozila, pobrinućemo se da ostvarite vaše želje.
 

Do lizinga vam je potrebno samo 5 koraka Pogledajte korake

Osiguranje i standardni instrumenti osiguranja plaćanja

Osiguranje predmeta lizinga

 

Neophodno je da predmet lizinga bude osigurano adekvatnom polisom kasko osiguranja tokom trajanja ugovora o lizingu.

Instrumenti osiguranja plaćanja

 

Instrumenti osiguranja plaćanja se za svaki pojedinačni ugovor određuju na osnovu boniteta klijenta i specifičnosti posla.

Želite više informacija o osiguranju? Saznaj više
Vrsta predmeta lizinga: PUTNIČKO VOZILO 
Metod obračuna kamate: Proporcionalni metod
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope: NKS: 2,99%
Fiksna
Bruto nabavna vrednost predmeta lizinga: 12.000,00 EUR
Visina učešća:  20,00% od bruto nabavne vrednosti
Iznos neto finansiranja: 9.600,00 EUR
Rata lizing naknade:  172,46 EUR
Trajanje ugovora je 60 meseci. Rate dospevaju mesečno - prvog radnog dana u mesecu. Ukupan broj rata lizing naknada je 60.
Ukupan iznos prve uplate: 2.729,52 EUR  i 6.000,00 rsd (učešće, jednokratna naknada za obradu zahteva, PDV obračunat na kamatu, nakanda za registraciju u registar Finansijskog lizinga)
Efektivna kamatna stopa: EKS: 9,75%
Ukupan iznos posla finansijskog lizinga: 14.157,92 EUR i 7.596,00 RSD
Troškovi koji se plaćaju Davaocu lizinga: · PDV obračunat na kamatu: 149,52 EUR
· Interkalarna kamata: 13,76 EUR (obracunava
  za period od trenutka placanja prema isporuciocu do
  poslednjeg dana u tom mesecu)
Primer prosečnih troškova koji padaju na teret korisnika a na čiju visinu Davalac lizinga nema uticaja i koje zavise od poreza,taksi i naknada trećih lica: · Naknada za registraciju u registar Finansijskog lizinga: 6.000,00 RSD
· Naknada za ispis iz registra Finansijskog lizinga: 1.200,00 RSD
· Troškovi kupovine menica za fizičko lice: 3kom x 50,00 RSD = 150,00 RSD
· Troškovi kupovine menica za preduzetnika: 5kom x 50,00 RSD = 250,00 RSD
· Trošak provere u bazi kreditnog biroa: 246,00 RSD
· Trošak kasko osiguranja: 123.745,83 RSD (projektovani trošak za svo vreme trajanja ugovora)
Napomena: Vozilo je potrebno registrovati za sve vreme trajanja ugovora i ne ulazi u ukupan iznos lizing posla
   

Važno: Ugovor o finansijskom lizingu se ugovora u EUR. Pri odobravanju, obračunu i otplati Ugovora o finansijskom lizingu primenjuje se zvanični srednji kurs za EUR Narodne banke Srbije. Efektivna kamatna stopa važi na datum obračuna. 

Datum obračuna: 17.12.2018.

Kalkulator lizing naknada Pokreni

Pošaljite nam upit!

Obratite nam se sa punim poverenjem.

Naše kolege će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.