Osiguranje

Osiguranje 

 

U skladu sa izmenama Zakona o osiguranju, Erste Leasing se u okviru svoje osnovne delatnosti bavi i zastupanjem u osiguranju po ovlašćenju Narodne banke Srbije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju pod brojem 4865 od 24.06.2016. godne.

Cilj nam je da svim našim klijentima pružimo kompletnu uslugu od finansiranja do osiguranja izabranog predmeta lizinga na jednom mestu.

Erste Leasing je zastupnik u osiguranju preko koga možete da dobijete ponude i informacije o uslovima osiguranja za zaključenje polisa osiguranja koje pokrivaju sve potencijalne rizike.  Pobrinućemo se da za našeg klijenta prikupimo i prezentujemo ponude dobijene od osiguravajućih društava koje zastupamo. Klijent je tako u prilici da odabere i ugovori najbolju ponudu osiguranja kao što su kasko osiguranje, osiguranje auto odgovornosti, osiguranja imovine, osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja, itd.

Erste Leasing zastupa sledeća društva za osiguranje:

 • Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd
 • Generali osiguranje Srbija a.d.o. Beograd
 • DDOR osiguranje a.d.o. Novi Sad
 • Uniqa neživotno osiguranje a.d.o. Beograd
 • AMS osigiranje a.d.o. Beograd
 • Triglav osiguranje a.d.o. Beograd
 • Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd
 • Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd
 • Dunav osiguranje a.d.o. Beograd
 • Globos osiguranje a.d.o. Beograd
 • Grawe osiguranje a.d.o. Beograd

Erste Leasing kao zastupnik u osiguranju je uvek dostupan klijentu i nakon potpisivanja ugovora o finansijskom lizingu i polise osiguranja. Kada istekne ugovor o finansijskom lizingu, i nakon toga nudimo i pružamo usluge našim klijentima koji mogu da nastave osiguranje stečenog predmeta lizinga kao i bilo koje druge predmete u njihovom vlasništvu.

Osiguranje 

 

U skladu sa izmenama Zakona o osiguranju, Erste Leasing se u okviru svoje osnovne delatnosti bavi i zastupanjem u osiguranju po ovlašćenju Narodne banke Srbije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju pod brojem 4865 od 24.06.2016. godne.

Cilj nam je da svim našim klijentima pružimo kompletnu uslugu od finansiranja do osiguranja izabranog predmeta lizinga na jednom mestu.

Erste Leasing je zastupnik u osiguranju preko koga možete da dobijete ponude i informacije o uslovima osiguranja za zaključenje polisa osiguranja koje pokrivaju sve potencijalne rizike.  Pobrinućemo se da za našeg klijenta prikupimo i prezentujemo ponude dobijene od osiguravajućih društava koje zastupamo. Klijent je tako u prilici da odabere i ugovori najbolju ponudu osiguranja kao što su kasko osiguranje, osiguranje auto odgovornosti, osiguranja imovine, osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja, itd.

Erste Leasing zastupa sledeća društva za osiguranje:

 • Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd
 • Generali osiguranje Srbija a.d.o. Beograd
 • DDOR osiguranje a.d.o. Novi Sad
 • Uniqa neživotno osiguranje a.d.o. Beograd
 • AMS osigiranje a.d.o. Beograd
 • Triglav osiguranje a.d.o. Beograd
 • Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd
 • Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd
 • Dunav osiguranje a.d.o. Beograd
 • Globos osiguranje a.d.o. Beograd
 • Grawe osiguranje a.d.o. Beograd

Erste Leasing kao zastupnik u osiguranju je uvek dostupan klijentu i nakon potpisivanja ugovora o finansijskom lizingu i polise osiguranja. Kada istekne ugovor o finansijskom lizingu, i nakon toga nudimo i pružamo usluge našim klijentima koji mogu da nastave osiguranje stečenog predmeta lizinga kao i bilo koje druge predmete u njihovom vlasništvu.

Pošaljite nam upit!

Obratite nam se sa punim poverenjem.

Naše kolege će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.