Do lizinga u 3 koraka

Popunite zahtev onlajn i dostavite nam dokumenta

Odaberite odgovarajući zahtev za informativnu ponudu:

Zahtev za fizička lica

Zahtev za preduzetnike

Zahtev za pravna lica

Izrada ugovora

Potpisivanje ugovora - potpisivanje ugovora, dostavljanje sredstava obezbeđenja plaćanja.

Ugovaranje polise osiguranja - kasko ili imovinske, (odabir osiguravajuće kuće i uslova osiguranja).

Preuzmi i koristi

Preuzimate predmet na korišćenje