Kontakt

Poštovani klijenti i saradnici,

Radi što efikasnije i brže komunikacije, obaveštavamo vas da sve zaposlene možete kontaktirati na istaknute mobilne telefone i/ili putem Viber-a.

Erste Leasing d.o.o. Beograd

Opšti podaci

Erste Leasing d.o.o. Beograd
Preduzeće za finansijski lizing
Milutina Milankovića 3a
11070 Novi Beograd • Srbija

E-mail: office@s-leasing.rs

 PIB broj: 102941384       Šifra delatnosti: 6491

       Matični broj: 17488104    Broj računa: 340-33537-05

Radno vreme
Ponedeljak-četvrtak: 08:30-17:00h
Petak: 08:30-14:30h

Direkcija prodaje

Finansiranje komercijalnih vozila i opreme

Nenad Bukatarević
Direktor direkcije prodaje
Tel / Viber: +381 (0)63 470 474
E-mail: nbukatarevic@s-leasing.rs

Finansiranje putničkih vozila

Jelena Knežević
Stručni saradnik prodaje 
za rad sa eksternim partnerima
Tel / Viber: +381 (0)63 470 269
E-mail: jknezevic@s-leasing.rs

Zlatko Obradović
Stručni saradnik prodaje
za rad sa eksternim partnerima
Tel / Viber: +381 (0)63 470 044
E-mail: zobradovic@s-leasing.rs

Direkcija podrške prodaji

Zorica Tomić
Direktor direkcije podrške prodaji
Tel / Viber +381 (0)63 689 226
E-mail: ztomic@s-leasing.rs

Dragana Novaković

Stručni saradnik za usluge klijentima
Tel / Viber +381(0)66 270 307
E-mail: dnovakovic@s-leasing.rs

Tamara Drakulić

Stručni saradnik za usluge klijentima
Tel / Viber +381(0)66 270 316
E-mail: tdrakulic@s-leasing.rs

Asistenti Izvršnog odbora:

Ivana Đorđević

+381(0)60 48 48 027

Suzana Jakovljević

+381(0)63 470 035

Korisnička zona

Pregled dugovanja i otplata ugovora

Informacije o stanju dugovanja po ugovorima o finansijskom lizingu:
Tel / Viber +381 (0)66 270 309
Tel / Viber +381 (0)63 470 282

Pravna pitanja i sudski sporovi:
Tel / Viber +381 (0)60 183 56 67

Informacije u vezi isteka ugovora o finansijskom lizingu:

Tel / Viber +381 (0)63 470 510
Tel / Viber +318(0) 60 270 3173

Ponude za prevremenu isplatu ugovora o finansijskom lizingu:

Tel / Viber +381 (0)66 270 308

E-mail: operativni.poslovi@s-leasing.rs

Registracija vozila

Informacije u vezi sa produženjem registracije:
Tel / Viber +381 (0)63 470 510

E-mail: registracija@s-leasing.rs

Osiguranje

Informacije o osiguranju i ugovaranje polisa osiguranja:
Tel / Viber +381 (0)66 270 304
Tel / Viber +381 (0)66 270 305

Informacije u vezi štetnih događaja i krađa nad predmetima lizinga:
Tel / Viber +381 (0)66 270 315

E-mail: osiguranje@s-leasing.rs

Ogranci Erste Leasing poslovne mreže

Filijala Novi Sad

Ogranak Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 12

21000 Novi Sad

E-mail: officeNS@s-leasing.rs
 

Milica Grubačić
Stručni saradnik za usluge klijentima
Tel / Viber +381 (0)60 1811053
E-mail: mgrubacic@s-leasing.rs

Filijala Čačak

Ogranak Čačak
Gradsko šetalište 181
32000 Čačak

E-mail: office.CA@s-leasing.rs

Dejan Jevtić
Stručni saradnik prodaje za direktnu prodaju
Tel / Viber +381 (0)60 202 46 14
E-mail: djevtic@s-leasing.rs


Mirjana Erović
Stručni saradnik za usluge klijentima
Tel / Viber +381 (0)66 270 314
E-mail: merovic@s-leasing.rs

Prodaja korišćenih predmeta lizinga

Đelmaš auto d.o.o

Endija Vorhola 14

Julino brdo

11147 Beograd

Lokacija na mapi