Ko sve može biti primalac lizinga?

Šta finansiramo?

Osiguranje