Različiti putevi, isti cilj.

Ko sve može biti primalac lizinga?

Šta finansiramo?

Finansijski lizing predstavlja moderan vid finansiranja čija se osnovna ideja bazira na činjenici da tokom trajanja ugovora koristite predmet lizinga i njime upravljate. U skladu sa vašim potrebama, omogućićemo vam da profitabilno koristite predmet lizinga, da ga otplaćujete u ratama, a isplatom poslednje rate postajete i njegov vlasnik.

Potrebno vam je više informacija o lizingu? Saznajte više

Prednosti lizinga

  • Iskoristite povoljne uslove finansiranja za kupovinu automobila, dostavnog vozila, kamiona i prikolica, autobusa, mašina i opreme
  • Obezbedite novo vozilo uz minimalno učešće
  • Prilagodite mesečne rate svojim mogućnostima i potrebama
  • Obezbedite sredstva za 48h, po jednostavnoj i efikasnoj proceduri
     
Želite više informacija? Pošaljite zahtev

Osiguranje

  • Od finansiranja do osiguranja izabranog predmeta lizinga na jednom mestu
  • Prikupljene ponude i informacije o uslovima osiguranja za zaključenje polisa osiguranja koje pokrivaju sve potencijalne rizike
  • Klijent je u prilici da odabere i ugovori najbolju ponudu osiguranja kao što su kasko osiguranje, osiguranja imovine, osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja, itd.
  • Nakon isteka ugovora o finansijskom lizingu, nudimo i pružamo usluge našim klijentima koji mogu da nastave osiguranje stečenog predmeta lizinga kao i bilo koje druge predmete u njihovom vlasništvu
Želite više informacija o osiguranju? Saznaj više