Šta je lizing?

Finansijski lizing je posao u kome davalac lizinga prenosi ovlašćenja držanja i korišćenja predmeta lizinga na ugovoreno vreme primaocu lizinga, a primalac mu za to plaća ugovorenu naknadu u ratama. Lizing predstavlja jedan od načina finansiranja i ulaganja u osnovna sredstva za tačno određeni predmet, te se javlja kao alternativa sopstvenim sredstvima, bankarskim kreditima.

Izaberite praktičan i fleksibilan način finansiranja putem finansijskog lizinga, što podrazumeva pravo da koristite i upravljate predmetom lizinga tokom trajanja ugovora. Dok predmet lizinga plaćate na rate, njegovim korišćenjem ostvarujete profit.

Tokom perioda otplate, kao primalac lizinga ostvarujete ekonomska prava nad predmetom lizinga, dok pravni vlasnik u tom periodu ostaje davalac lizinga.

Otplatom poslednje rate i prenosom vlasništva postajete vlasnik predmeta lizinga.

Karakteristike lizinga

  • Finansiranje se uvek odobrava za tačno određeni predmet
  • Nabavku predmeta vrši davalac lizinga, a ne primalac lizinga
  • Davalac lizinga je vlasnik predmeta tokom celog perioda ugovora o lizingu
  • Predmet lizinga ujedno predstavlja i sredstvo obezbeđenja naplate
  • Predmet lizinga mora biti kasko/imovinski osiguran tokom trajanja ugovora

Šta finansiramo?

Benefiti korišćenje lizinga

Pošaljite nam upit!

Obratite nam se sa punim poverenjem.

Naše kolege će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

Rečnik finansijskog lizinga

Rečnik operativnog lizinga

Često postavljena pitanja