Dobro došli u
Erste Leasing!

Ko sve može biti primalac lizinga?

Šta finansiramo?

Finansijski lizing predstavlja moderan vid finansiranja čija se osnovna ideja bazira na činjenici da tokom trajanja ugovora koristite predmet lizinga i njime upravljate. U skladu sa vašim potrebama, omogućićemo vam da profitabilno koristite predmet lizinga, da ga otplaćujete u ratama, a isplatom poslednje rate postajete i njegov vlasnik.

Osiguranje

  • Od finansiranja do osiguranja izabranog predmeta lizinga na jednom mestu
  • Prikupljene ponude i informacije o uslovima osiguranja za zaključenje polisa osiguranja koje pokrivaju sve potencijalne rizike
  • Klijent je u prilici da odabere i ugovori najbolju ponudu osiguranja kao što su kasko osiguranje, osiguranja imovine, osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja, itd.
  • Nakon isteka ugovora o finansijskom lizingu, nudimo i pružamo usluge našim klijentima koji mogu da nastave osiguranje stečenog predmeta lizinga kao i bilo koje druge predmete u njihovom vlasništvu

Ponuda korišćenih predmeta

Kursna lista na dan