Učinite poslovanje efikasnijim uz servis elektronskog bankarstva za obavaljanje domaćeg i međunarodnog platnog prometa

NovoKlik usluga

  • Servis baziran na Halcom rešenju
  • Pregledajte stanje i promet po računima u svakom trenutku, bez odlaska u filijalu
  • Pomoću jedne smart kartice pristupajte računima u različitim bankama, koje podržavaju Halcom rešenje

Više informacija o E-banking Halcom usluzi

Na raspolaganju vam je NovoKlik usluga namenjena preduzećima i drugim pravnim licima, za poslovanje u dinarskom i deviznom platnom prometu, uz niže provizije nego na šalteru.

Pomoću NovoKlik usluge efikasno upravljajte svim dinarskim i deviznim računima firme otvorenim u Erste banci i drugim bankama koje podržavaju Halcom rešenje.  

Osim pregleda stanja i prometa po svim računima firme, sa NovoKlik aplikacijom možete da:

  •     Obavljate dinarska i devizna plaćanja
  •     Ispostavljate paketne naloge, kao i da pripremate naloge koji su valutirani unapred
  •     Primate i šaljete e-fakture
  •     Preuzimate izvode u više formata
  •     Koristite opciju udaljenog potpisivanja

Za pristup aplikaciji je neophodna personalizovana smart kartica i PIN kod, čime je bezbednost zagarantovana.

Ukoliko već posedujete Halcom paket kod druge banke, imate mogućnost da sertifikujete postojeću karticu i upravljate računima koje imate u Erste banci.

Možda vas zanima i

Potrebno vam je više informacija o NovoKlik aplikaciji? Pošaljite nam upit