Pismo o namerama - obavezujuće i neobavezujuće

Odobrićemo vam neki od naših proizvoda ili preuzeti neki budući rizik u vašem poslovanju

  • Unapredite poslovanje korišćenjem obavezujućeg pisma o namerama, kojim vam Banka garantuje odobrenje proizvoda, ili preuzimanje nekog budućeg rizika
  • Učinite saradnju između vas i vaših poslovnih partnera izvesnijom i ozbiljnijom, korišćenjem neobavezujućeg pisma o namerama, bez pravne obaveze banke

Više informacija o obavezujućem i neobavezujućem pismu o namerama

Na raspolaganju vam je proizvod kojim Banka garantuje odobrenje kredita, izdavanje garancije i sličnih proizvoda ili preuzimanje nekih vaših budućih poslovnih rizika putem obavezujućeg pisma o namerama ili mogućnost preuzimanja budućih poslovnih rizika putem neobavezujućeg pisma o namerama

 

  • Odobrićemo vam maksimalan iznos prema vašem zahtevu i u skladu sa vašom kreditnom sposobnošću
  • Period ugovaranja je do 12 meseci

Možda vas zanima i